Női csendesnap Kalotaszentkirályon

„Az istenfélő nő győzelmei”
 
Sokszori újratervezés után Isten kegyelméből 2022. március 26-án megtarthattuk Kalotaszentkirályon a Kolozsvári missziókerület női találkozóját, amelyen a nap is meleg sugarakat árasztott. Az érkezőket tea, kávé és finom kalács fogadta, és a találkozás öröme töltötte el. Együtt énekeltük: „Az Úr van itt”, „jöjj, itt az idő, hogy dicsérd”. 

Ferenczi Annamária, kerületi nőszövetségi elnök köszöntötte körzetenként a jelenlévőket azzal, hogy „Az Urat félő asszony dicséretre méltó.” (Péld 31:30), majd Rajna Hajnal Tordáról buzdított imára a Hab 3:17-19 alapján. Figyelmeztetett, hogy a nehézség vagy megerősít, vagy eltávolít Istentől. Biztatott, hogy ne a földiekre nézzünk, hanem az Úrban bízzunk. A világ felnagyítja a problémákat, az ige viszont felnagyítja számunkra Istent. „De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.” Félelmeinket hozzuk Isten elé, mert „az Úr, az én Uram ad nekem erőt.”  A szintén tordai Nagy Aranka arról tett bizonyságot, hogy csak akkor lehet győzni az Úrral, ha elengedjük a saját gondolatainkat és terveinket és Neki engedjük át az irányítást. 

Márton Mónika Magyardécséről a megtérését mondta el: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él”, mondta Jób szavaival (Jób 19:25), és felhívást intézett a jelenlévők felé, hogy ne késlekedjenek az Úr Jézust behívni a szívükbe.

Ezt követően dr. Balla Annamária tartott előadást „Az istenfélő nő győzelmei” címmel. Elmondta, hogy az életünk folyamatos harc, amely több területen zajlik, mégis egyetlen dolog dönti el a csata kimenetelét: az újjászületés. „Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5:4) Amikor újjászületünk, szembe megyünk a világ szellemiségével és elkezdődik a hit harca: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” (1Jn 2:15) Harcban állunk önmagunkkal is, mert minél inkább teret adunk a Lélek munkájának, annál élesebb lesz a küzdelem bennünk, főleg, ami a test kívánságát, a szem kívánságát és a dicsekvést illeti. Az istenfélő nő olykor Istennel is küzd. Amikor értetlenül állunk egy-egy lehetetlennek tűnő, fájdalmas helyzet előtt, akkor kérdőre vonjuk Istent: miért...? Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy bár a világ fejedelme, a Sátán tombol, mégis Jézus a királyok királya, és végsősoron Övé minden hatalom. Utolsóként esett szó a szeretteinkért folytatott (ima)harcról. Ehhez is Isten adja az erőt és a győzelem ígéretét: „Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!” (Zsolt 118:15) Áldott legyen a mi Urunk, hogy az Ő oldalán győzelem vár ránk!

Az előadás üzenetét szívünkben forgatva, imádságos szívvel énekeltük: „Uram, folytasd kérlek bennem a jó munkát!”. Ezután továbbadtuk a mécsest a szamosújvári körzetnek, akik a következő találkozó házigazdái lesznek. Az alkalom után közösen ebédeltünk, és tovább élvezhettük egymás társaságát. Ezért is az Úré a dicsőség!

Török Emese, Kalotaszentkirály