RMBGySz*

Női csendesnap Lupényban

Áldott női csendesnap volt 2018. március 3-án Lupényban, amikor a testvérnők összegyűlhettek az Ige körében, akárcsak az elmúlt években. Vendégek érkeztek Nagyváradról, Aradról, Vajdahunyadról, Petrozsényból, Vulkánból, valamint a városból is többen eljöttek az alkalomra. 

A kezdő imában Tóth Róbert körzeti lp., illetve Ary László református lp. vezetett minket. Ezt követően Borzási Sándorné Gyöngyi köszöntötte a testvérnőket, majd szolgálatok következtek. Ary Lászlóné Eszter református tiszteletes asszony bizonyságtevése után Szécsi Mária versét hallgathattuk meg. Azt követően Antal Amália az RMDSZ részéről mondott bátorító szavakat az imádkozásról, valamint Tóth-Reinbold Edit testvérnő. Majd Kutasi Csaba, a ,,Kandilla” egyesület vezetője Petrozsényból köszöntötte a testvérnőket a 133. Zsoltár első versével. 

A köszöntések után özv. Kiss Lászlóné Berta testvérnő (Aradról) előadását hallgathattuk meg az imádkozó nagymamákról, aki bátorította az idős nagymamákat arra, hogy imádkozzanak kitartóan gyermekeikért, unokáikért és dédunokáikért is, hogy ők is megértsék és megérezzék Isten szeretetét, és tapasztalják meg az Istentől jövő védelmet egész életükre nézve.

Ezt követően Dr. Halász Irén testvérnő (Nagyváradról) tartott előadást a ,,Gondolatok az imádságról” címmel. Megemlítésre került Mózes imaközössége Istennel, Pál apostol imaélete, mélyebb imaközösségre buzdítottak minket Müller György, Luther Márton testvérek imaéletének példái is. Az előadás során  a következő kérdésekre kaptunk válaszokat az imádság témakörében: 

„Mi az imádkozás?” Az imádkozás beszélgetés az Istennel, minden időben és helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartójával. ,,Az imádság lelki életünk lélegzetvétele” – mondta Sundar Singh. E nélkül nincs keresztyén élet. Nagyon szépen fogalmazott Spurgeon is, mikor azt mondta: ,,Az imádság belélegzi az Isten szeretetét és kegyelmét, és kileheli az Isten dicséretét.”

„Mi is indít bennünket az imádkozásra?” A legtöbbször a nyomorúságaink, a tehetetlenségünk, a bajaink (Zsolt 70:6). Előfordul az is, hogy sóvárgásból jövünk Istenhez, mint a zsoltáros (Zsolt 42:2). Jöhetünk Isten elé örömeinkkel, hálaadással, amikor egy csoda átélése után fakad fel az ima belőlünk.

„Hogyan gyakoroljuk az imádságot?” Az Úr Jézustól tanulhatjuk ezt is, amint a hegyi beszédben mondta: ,,...menj be a te belső szobádba...” (Mt 6:6). Egyedül lenni Istennel az Ő jelenlétében, kizárva a zavaró tényezőket, erre mindenkinek szüksége van. A családi oltár egy másik lehetőség, amikor együtt a családdal jövünk Isten elé imádságban.

„Mi történik az imáinkkal?” Isten elé kerülnek imáink  és Ő válaszokat ad azokra. ,,Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta.” (Zsolt 102:18). Az imáinkat a Szentlélek kiegészíti és maga Jézus Krisztus az Aki közbenjár érettünk az Atyánál. Isten előtt kedves illat ma is a szenteknek imádságai (Jel 8:3-5).         

„Melyek az imádság feltételei?” Az őszinte imádkozás, mint a vámszedő, aki kérte Isten iragalmát és nem úgy, mint a farizeus. Imádkozzunk hittel, akarata  szerint kérjünk dolgokat. Ezért jó Isten Igéjét olvasni, mert ezáltal meglátjuk Isten akaratát. Kitartóan is kell imádkoznunk, mert nem mindig jön azonnal felelet. Sőt hálaadással kell imádkoznunk (Fil 4:6). Aztán az ima főbb fajtáiról hallhattunk: dicséret, hálaadás, bűnbánati ima, közbenjáró ima magunkért, családtagjainkért, szomszédainkért. Álljunk meg Isten jelenlétében és várjuk meg tanácsát.

Az ima akadályai is megemlítésre kerültek: Az elkezdés nehézsége: lehet olykor nem is tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá, hogy Isten jelenlétébe kerülhessünk. Egyesek úgy tanácsolják, hogy csendesedjünk el, olvassunk egy zsoltárt, énekeljünk egy éneket, hogy ezáltal is lelkünk felkészülhessen az imádkozásra. Egyéb akadályai lehetnek még a lelki étvágytalanság, éberség hiánya, gondolataink szétszórtsága.

Giorgiov Ruth testvérnő az imádkozás áldásairól beszélt gyakorlatias módon, amit ő is kaphatott és amelyet továbbadhatunk mi is gyermekeinknek, ha átadjuk magunkat Istennek, hiszen Isten előtt ez nagyon kedves szolgálat. Áldás az is, hogy más testvérnőkkel is együtt hozhatjuk kéréseinket Isten elé, hiszen Jézus azt ígérte: ,,Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.” (Mt 18:19). Isten áldásai elnyerésének az ára az imaharc. Az a leghasznosabb idő, amit imádkozásban eltölthetünk az Istennel.

Befejezésül Halász Ferenc diakónus tv. imája hangzott el, amiután szeretetvendégségben is részesülhettek a jelenlevő testvérek és testvérnők. Hálásak vagyunk  az Úrnak a kapott áldásokért, a meghallgatott imákért! 

Tóth-Reinbold Edit

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.