Novemberi bemerítés Zilahon

2015. november 8-án bemerítési ünnep volt a zilahi magyar baptista gyülekezetben. Krisztusról, hitéről és meggyőződéséről  Béczi Eliézer tett tanúbizonyságot az által is, hogy hitét a bemerítkezéssel is felvállalta az ünneplő gyülekezet és az Úr előtt is: „Megkeresett, megtalált és megszentelt az Úr”, vallotta Eliézer a gyülekezet előtt, továbbá néhány meghatározó fejezetet emelt ki megtérésének folyamatá- ban: „Először 5-6 évesen, gyermeki hittel fogadtam el  az Úr Jézust megváltómnak. Hiszem, hogy Isten ezt a döntésemet komolyan vette és beírta nevemet az élet könyvébe. Egy következő fontos momentum volt életemben az, amikor egyedüli hí- vőként az osztályban nem tartottam ki Jézus mellett: csúnyán beszéltem, rosszul viselkedtem. Akkor jöttem rá, hogy rossz úton járok, amikor eltört a kezem. Hetedikes voltam amikor egy dulakodás folytán betört a fejem, ami jobban megerősítette bennem az elhatározást, hogy meg kell térnem és komolyan odaszánnom életemet  Krisztusnak. Nyolcadikos koromban tértem meg. Imádságom  az, hogy az Úr tartson meg bármilyen próbában!”   A bemerítést Pardi Félix, a zilahi gyülekezet lelkipásztora végezte, aki kézrátétellel is imádkozott Eliézerért. A bemerítési istentiszteleten Borzási Pál, a magyarlónai baptista gyülekezet lelkipásztora szolgált igével a Máté Evangéliuma 3:13-17 alapján. A délelőtt folyamán a zilahi gyülekezet énekkara és ifjúsága szolgált alkalmi énekekkel. Imádkozzunk Eliézerért és minden hívő fiatalért, hogy kitartsanak Jézus mellett! [Szöllősi Szabolcs, Zilah]