RMBGySz*

Papp Sándor temetése Zilahon

† Pap Sándor testvérünket 69 éves korában temettük Zilahon 2021. január 23-án. Az Úr alkalmas idővel támogatta gyászistentiszteletünket. Elköltözött testvérünk 1951. november 23-án született Papp László és Mária első gyermekeként Hadad községben. 1969-ben tért meg és keresztelkedett meg Lupényban. 1974-ben kötött házasságot Dobai Erzsébettel és közös életüket Zilahon kezdték el. A gyülekezetben imaórai és ének, illetve fúvóskari szolgálatot vállalt. Feleségével 47 évet éltek együtt házasságban tele megpróbáltatásokkal és betegségekkel. Első gyermeküket hat év után magához szólította a Mindenható. Vigasztalásképpen az Úr megajándékozta őket még két gyermekkel. Testvérünk életének utolsó 12 évében különös gondozásra szorult. Ezt felesége, Erzsike mindvégig hűségesen és nagy szeretettel végezte. Kis-Juhász Vilmos kolozsvári lelkipásztor reménykeltő és vigasztaló beszédét az Ézs 54:7-8 és Jel 21:3-7 alapján tartotta. Isten kegyelmét csillantotta fel. Nagy Ferenc helybeli lelkipásztor a Fil 3:20-21 -ből kiindulva a Jézus Krisztus dicsőséges országáról, dicsőséges testéről és dicsőséges munkájáról szólt. A sírnál alulírott az 1Kor 15:40-50 igeszakaszt olvasta a feltámadást és annak jelentőségét részletezve. Istenünk hatékony vigasztalását kívánjuk a gyászolóknak! (Vass Gergely lp.)