Pünkösdi bemerítés Diószegen

Kettős örömben volt része a bihardiószegi gyülekezetnek és a körzet testvériségének május 25-én délután, amikor a Szentlélek kitöltetéséért és két fehérruhásért adtunk hálát Istennek, akik örömmel tettek bizonyságot megtérésük­ről és Krisztusban nyert új életükről. Alkalmi igehirdetéssel Dan László tv. (KCA igazgató) szolgált a ApCsel 8,26-39 alapján. A bemerítést a helyi lp. végezte, ami után Zsisku Lajos ny. lp-al (Yvett nagytatája) együtt imádkoztak az új tagokért, kérve életükre Isten oltalmát és áldását. Az igei köszöntések mellett a helyi ének és ifjúsági kórus, majd alkalmi vendég csoportok szolgáltak, akik jókívánságaikat fejezték ki a bemerítésben részesült fiatalok felé. Imádságunk, hogy mennyei Atyánk tartsa meg az új tagokat és tegye őket oszlopos tagjaivá a helyi gyülekezetnek és hűséges szolgáivá a gyülekezet Urának, Jézus Krisztusnak. (Kiss Zoltán)

A képen láthatók, balról jobbra: Dan László, Szűcs Yvett, Zsisku Lajos, Kiss Jonatán és Kiss Zoltán.