RMBGySz*

Sámsonban is bemerítést tartottunk

2019. október 27-én, egy csodaszép, verőfényes napon Szilágysámsonban nagy örömmel gyülekeztünk bemerítési ünnepélyre az imaházba. Három fiatal tett vallomást hitéről és pecsételte el életét az Úr követésére, miután meghallotta hívó hangját és engedelmeskedett neki. Rácz Nóra a mocsolyai, Bántó Barbara és Bántó Mózes a sámsoni gyülekezethez csatlakoztak. Imára Bántó Dávid és Tolnai Gyula testvérek buzdítottak. Az igehirdetésben Szabó András értarcsai lelkipásztor a Róm 6:3-23 alapján a Krisztus halálába való bemerítkezést hirdette. A bemerítést Gergely Pál helyi lelkipásztor végezte. Az énekkar csodálatos énekekkel hangolta szívünket az Úr iránti hálára és magasztalásra. Buzdítások, bizonyságtételek hangzottak el, majd a lelkipásztorok kézrátétellel imádkoztak az új tagokért. Délután hálaadó istentiszteletet tartottunk a gyönyörűen feldíszített imaházban. Kívánjuk, hogy az Úr tartsa meg az új tagokat és legyen még sok ilyen áldásban részünk! A HH 75-ik énekének sorai ezt mondják: „Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem…” (Egy boldog és hálás édesanya)

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.