Szamosardói fehér ruhások

Megrendült a szív talaja, zendült a kürt hangja, és megmozdult a víz ismét Szamosardóban. A helyi hívő közösség újból bemerítkezési ünnepre gyülekezett, ahol hálával a szívünkben énekeltünk az Isten kegyelméről, amely megjelent Jézus Krisztusban két fiatal szívében. Tóth Edina Szilágycsehből és Tóth Pál Efraim Szamosardóból hitüket kívánták megvallani, vallást téve szájjal és tettel a bemerítkezésben is. 

Diriczi Tibor (Magyarország) szolgált igehirdetéssel, amit a Máté evangéliuma 3:11-12-ből merített. Fő gondolatának központi üzenete a Jézus Krisztusba való bemerítkezés fontossága, ami nélkül nem mehetünk be Isten országába. Nem elégedhetünk meg csak a János keresztségével, a vízkeresztséggel, ahol nincsen szívbeli változás, és ahol az ember a saját útját folytatja. Hanem szükséges, hogy megtapasztaljuk előbb a Szent Lélek és a tűzzel való keresztséget. Ahol leég minden, ami emberi, és életünket már nem saját vágyaink és céljaink vezérlik, hanem maga a Szent Lélek.

A két fiatal részéről bizonyságtételt is hallhatott a gyülekezet, majd ezek után a bemerítkezés engedelmességében megvallották újból hitüket. A bemerítést alulírott, a helyi gyülekezet lelkipásztora végezte. 

Módi Miklós nyugalmazott lelkipásztor a Róma 6-ból az óember keresztre feszítéséről szólt, ami Jézus Krisztussal együtt megfeszíttetett, hogy azután az ember ne a bűnnek szolgáljon.

Kézrátételes imádkozás által Isten további áldását kértük a gyülekezettel együtt, hogy tovább munkálkodjon a fiatalokban, kitartásban, szolgálatban és hűségben. Ezek után pedig köszöntéseket hallgattunk meg a körzeti ifjúság, testvérek és a család részéről. Az alkalmat szeretetvendégségben folytattuk, e módon is építve kapcsolatokat és Isten országát. Jó az Úr!
 

Sebestyén László lp.