RMBGySz*

Szász Káleb négy hónapot kapott a Földön

„Te adsz és elveszel”, énekeltük könnyes szemmel, nem értve, de hittel elfogadva Isten akaratát † Szász Káleb kicsiny koporsója mellett, aki névelődjével ellentétben mindössze 41 nap alatt érte el a mennyei „Kánaánt”. Temetésére 2021. január 30-án került sor Biharon. A gyászistentiszteleten Albert I. Zsolt a helyi gyülekezet lelkipásztora, valamint Moroz Tamás meghívott lelkipásztor hirdették Isten Igéjét, a 2Sám 12:16-23, illetve a Mk 10:13-16 alapján. Isten neve dicsőült meg a fájdalmak közt is, az őt magasztaló család és az együttérzését kifejező egybegyűlt közösség által. A család számára kívánjuk Isten gazdag és minden értelmet felülhaladó békességét és vigasztalását! (Moroz Tamás mh. lp.)

Idézzük a gyászoló szülők köszönő mondatait is.

„Köszönjük a Jó Istennek az elmúlt időszakot, amiben megajándékozott minket Kálebbel. Köszönjük a harcokat, amelyeket meg kellett harcoljunk december 18-i születéséig és az azt követő 6 hétben is. 

Köszönjük Isten csodálatos vezetését, amit megtapasztalhattunk fogantatása, születése, elköltözése, temetése idején és a köztes időszakokban, amelyekben Káleb édesanyja, Aliz oroszlánrészt vállalt. Csendesen, mégis határozottan félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással futottuk meg az előttünk levő küzdőtért nézve Jézusra, hitünknek szerzőjére és bevégzőjére. 

A temetési istentiszteleten 2021. január 30-án 14 órától Albert I. Zsolt lp. az 1Kor 10:13-ból olvasott bevezető gondolatai előtt a „Csak pillanat létünk te örökké Úr vagy…” majd a „Ha hegyek zúgnak viharok dúlnak itt vagy velem…” kezdetű énekeket énekeltük. Moroz Tamás meghívott lelkipásztorunk a Mk 10:13-16 alapján hangsúlyozta, hogy Jézus megtudja áldani a gyerekeket, engedjük a kezébe, meg akarja dicsőíteni önmagát. „Mily üdvös tudnom Jézus enyém…” Albert I. Zsolt lp a 2Sám 12:16-23 igeszakaszt párhuzamba hozta hasonló helyzetünkkel. Dávid böjtöl, gyászol a környezete nem érti a hozzáállását, gondolkozását. Veress Efraim lp. záró imájában kérte az Úr vigasztaló erejét a gyászoló családra és kegyelmét a részvétét nyilvánító gyülekezetre. Hantolás előtt a Jel 22:12-14 ből Jézus Krisztus bátorító szavait olvasta Albert I. Zsolt lp., amelynek ígérete szerint találkozunk odaát, abban a városban.

Köszönjük az értünk mondott imákat, részvétnyilvánításokat, történjen volt az személyesen, Facebookon, SMS-ben, vagy bármilyen más formában. Köszönjük a ráhangolódást a koszorúmegváltásra. Az összegyűlt összeg kikerekítve 10.000 (tízezer) lej, amit át is adtunk a Barnabás Alapítványnak . Az Úr Jézus áldását kívánjuk mindenki életére!”