Székelyhídon temettünk

Nehéz szívvel vett búcsút a Székelyhidi Magyar Baptista Gyülekezet közössége † Futó Árpád presbiter testvérünktől, akit az Úr 82 korában, 2022. április 26-án hazaszólított közülünk. Testvérünk gyülekezetünknek mindig oszlopos tagja volt. Ritkán találunk olyan szeretettel szolgáló atyafit, aki a gyülekezetet olyan rendszerességgel látogatná, a szolgálatot pedig olyan hűséggel végezné, mint ő tette. Komoly rálátása volt a Szentírásra. Bármikor kész volt az igei szolgálatra, amit hozzáértéssel, szeretettel, lelkiismeretesen végzett akár itthon, akár a misszióban. Hűséges volt családjához, amelybe született, hűséges volt családjához, amelyet az Úrtól kapott, és hűséges volt Urához, mindvégig. Békességgel bocsátjuk Urunkhoz, akit hosszú évtizedeken keresztül, lelkiismeretesen és hűségesen szolgált. Szeretettel emlékezünk rá. (Balla Frigyes)