Szilágysomlyón is bemerítés volt

Mennyei örömben volt része a SZILÁGYSOMLYÓI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETNEK 2015 szeptember 27-én, amikor Isten kegyelméből hat fiatal lélek tett bizonyságot a hitéről, Isten és emberek előtt, a bemerítés mozzanatával. A meghívott igehirdető Raina Ottó, a tordai magyar baptista gyülekezet lelkipásztora volt, a bemerítést pedig Dr. Kovács József, a helyi gyülekezet ügyintéző lelkipásztora végezte. Istené legyen a dicső-ség! A képen: Raina Ottó, Kiss Ágota, Szígyártó Boglárka, Oláh Júlia, Dull Brigitta, Havasy Henrietta, Józsa Tamás, Dr. Kovács József. [M. Z.]