„Született nektek Úr, Krisztus”

Alapige: Lukács 2:11

Ismét karácsony van, amikor egy gyermek születését ünnepeljük, aki  a júdai Betlehemben jött világra. A kérdés az: ki ez a gyermek? Rengeteg rossz válasz létezik erre a kérdésre és egyetlen helyes, amit a Lk 2:11 is megörökít: „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Elhiszed, hogy Jézus Krisztus Úr? Sokan rábólintanak, hogy IGEN. De vajon Jézus Krisztus a TE Urad is? Fontold meg jól a választ. Úr-e Jézus a te életed felett? Úr-e Jézus a szavaid, időd, vagyonod, talentumaid felett? 

Ő öröktől fogva úr és király, függetlenül attól, hogy te vagy én mit döntünk: „Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek” (ApCsel 2:36).  A kérdés nem az, hogy Úrrá teszed-e Jézust az életedben, hanem az, hogy alárendeled-e magad az Ő uralmának? 

Amikor egy kegyes zsidó a Szentírást olvasta, és elérkezett ahhoz a szóhoz, hogy Úr vagy Jehova Úr, akkor meghajtotta a fejét és imádta Őt. Ki sem merték mondani, annyira tisztelték és félték ezt a nevet. Amikor egy írástudó a Szentírást másolta vagy fordította, és elérkezett ehhez a szóhoz, letette az addig használt tollát és újat vett kézbe, csak azért, hogy azzal írja le azt, hogy Úr. Karácsonykor az angyalok is ezt hirdetik: Ő az ÚR Krisztus! 

Abban az időben a zsidó vagy pogány embernek őszintén megvallani, hogy Jézus Krisztus ÚR nagyon sokba is kerülhetett. Ezzel ugyanis azt is kijelentette, hogy nem a császár az úr. Csak egy Úr van, ő pedig Jézus Krisztus. Ezért végezték ki a legtöbb hívőt abban az időben. Mert ha csak annyit mondtak volna, hogy Jézus Krisztus egy az istenek közül, megmenekülhettek volna. De nem csak ezt vallották, hanem azt is, hogy: „nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk.” Ezért vetették őket az oroszlánok elé. Tegyük fel tehát ezt a kérdést ezen a karácsonyon! Nem azt, hogy hiszel-e Jézus Krisztus uralmában, hanem hogy vajon a TE URAD-e? 

Mert ha Jézus Krisztus valóban Úr az életedben, akkor:

(1) ÜDVÖSSÉGET NYERTÉL! Nem vehetjük át Tőle azt, amit adni akar úgy, hogy közben visszautasítjuk azt, aki Ő. Nem vehetjük át az üdvösséget, amit ad, anélkül, hogy ne fogadnánk el Őt magát, mint Urat. Mert az angyal ezt mondta: Ő a Megtartó – igen, ad üdvösséget, de hogyan? Úgy, hogy Ő az ÚR Krisztus. Mire van a világnak a legnagyobb szüksége ezen a karácsonyon? Mondhatnánk, hogy információra, de már-már elsüllyedünk a nagy információs tengerben. A legnagyobb szükségünk az ÜDVÖSSÉG. És ezért Isten nem egy tudóst vagy egy közgazdászt küldött hozzánk, hanem egy MEGTARTÓT. Az egyszerű pásztorok megértették az üzenetet, de Heródes nem. Ha igazán Úrnak vallod Jézus Krisztust, akkor a legelső és legnagyobb áldás az életedben az, hogy üdvösséged van. Mert azt olvassuk a Róm 10:9-10-ben „Mert, ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Van üdvösséged? Mielőtt válaszolnál, előbb azt válaszold meg: Úr-e Krisztus életed felett? Mert ha Krisztus nem ÚR életed felett, akkor Isten ma neked azt üzeni, hogy üdvösséged sincs. A Biblia nem azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el Krisztust, mint Megtartót, hanem hogy fogadjuk el őt magát!      

(2) NEKI SZOLGÁLSZ. Nem szolgálhatsz senki másnak, csak neki. Ő a Mester, a Gazda. Senki sem szolgálhat két úrnak – mondja az Úr Jézus. Amikor igen-t mondtál neki és befogadtad a szívedbe, mint Urat és Megváltót, az és akkor volt az utolsó független döntésed, amit hoztál. Onnantól kezdve te már nem hozhatsz független döntést. Mert Ő a te Urad, Mestered. Miután az ember megtér és térdet hajt Jézus Krisztus előtt, már csak egyetlen kérdést tehet fel, ugyanazt, amit Pál is kérdezett a damaszkuszi úton: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mária is ezt mondta a szolgáknak a kánai menyegzőben: amit Ő mond, azt tegyétek! A mi életünk arról szól, hogy azt tegyük, amit Ő mond nekünk, hogy neki kedveskedjünk, ne embereknek. És semmivel sem kedveskedhetünk neki jobban, mint azzal, ha engedelmeskedünk neki. 

(3) GYŐZTES VAGY! Nem szabad félni attól, hogy mit tesz, vagy mire képes az ördög, ha tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert Ő az Úr. Mit is mond az angyal pontosan: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet… mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus.” Azt mondja: NE FÉLJETEK! Létezik egyfajta félelem, ami az összes többi félelmet elzavarja, felemészti az ember szívéből, ez pedig az istenfélelem. És ez a gyermek, az Úr Jézus azért született, hogy elvegye tőled félelmeidet. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy a Sátán munkáját lerontsa.

Megvallani azt, hogy Jézus Úr, hatalmas fegyver a Sátán támadásai ellen. Mert a Jel 12:11-ben így olvassuk: „És ők legyőzték azt (a Sátánt) a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.” Mi a hívők bizonyságtétele, beszéde? Az, hogy Jézus ÚR! Ettől pedig a Sátán nagyon fél!  Miért fontos és szükséges tehát, hogy Úrrá koronázzuk Jézust az életünkben? Mert egyedül ez biztosítja az üdvösségünket, erősíti meg szolgálatunkat és   ad győzelmet a Sátán ellen. Mert Ő az Úr! Elhiszed? Úr-e Jézus az életedben? Nem azt kérdezem, hogy tagja vagy-e a gyülekezetnek. Engedd, hogy Úr legyen az életedben! 

Egyszer egy gyülekezeti alkalom után a lelkipásztor hívogatta előre azokat, akik igazán meg szeretnének térni. Az egyik, ajtónál szolgáló testvér észrevette, hogy egy tinédzser kislány sír az utolsó padsorban. Odament hozzá és megkérdezte: nem szeretnél te is előre menni és elfogadni az Úr Jézust, mint személyes megváltódat? Mire ő: nem, túl sok ember van itt. Félek. Meg szeretnék térni, de megtérhetek én itt hátul is. Mire az a testvér azt mondta: sajnálom, itt hátul nem lehet megtérni, előre kell menned. És elment és otthagyta a lányt sírva. A következő este megint ott látta sírni a lányt a hátsó sorban. Ugyanúgy odament hozzá, a lány pedig ugyanazt válaszolta. Eljött a harmadik este is, és ekkor már nagyon sírt a lány. Újból odament hozzá a testvér és megkérdezte: nem szeretnél jönni az Úrhoz, hogy legyen Ő Urad és Megváltód? – De igen, de igen. Bárhova elmegyek, bármit megteszek, legyen Ő az Úr, csakhogy békességem legyen Istennel. Ekkor a testvér azt mondta: mostmár nem fontos előre menned, megtérhetsz itt is! „Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal” (Mk 8:38). Ki az, aki kész erre?

Békés, örömökben gazdag karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak!

Pardi Félix, az RMBGySz elnöke