RMBGySz*

TELEK 31. volt a missziókerületekben

A váradi, a zilahi és a kolozsvári missziókerületben is TELEK-találkozóra került sor a november 18-ával kezdődő hétvégén.

2016. november 18-20 között került sor a 31. Tiszántúli és Erdélyi Lelkimunkások Evangelizációs Közösségének (TELEK) találkozójára. Évente kétszer kerül megrendezésre a találkozó: tavasszal Magyarországon, és ősszel Erdélyben. A kezdő alkalmat ezúttal Szalárdon tartottuk, amire mintegy 60 lelkipásztor és lelki munkás érkezett Magyarországról, Kárpátaljáról és Erdélyből. A közösségápolás mellett a résztvevőknek lehetőségük volt elmélyülni az igetanulmányozásban is. Érdekfeszítő előadást hallgathattunk meg Takács Zoltán, Durkó István és Katona László testvérek tolmácsolásában, melynek címe „Teokrácia és demokrácia a gyülekezetben”.

„Egy közösségben igazán akkor lehet teokratikus irányítás, ha a közösség minden tagja Isten uralma alatt él, mindenki az Ő vezetését kéri, várja és annak engedelmeskedik.” A demokrácia kritikájaként elhangzott egy idézett Csermely Pétertől, miszerint „a demokrácia nem kinyilatkoztatás, hanem emberi elveken alakuló életvitel.” A demokrácia zsákutcája napjainkban, hogy fontosabbnak tartja az egyén érdekeit, mint az Isten akaratát. Ilyen módon Isten vezetését keresve, a közös ebéd után a vendégek vendéglátóik kíséretében, mintegy 30 különböző erdélyi településre igyekeztek, hogy evangéliumot hirdessenek.

Szombat délelőtt újból lehetőség volt a közös találkozóra, ezúttal három helyszínen: Szalárdon, Hadadnádasdon, és Kiskapuson. Személyes hozzászólások által próbáltuk elemezni, hogy milyen módon tudjuk megvalósítani az istenuralmat személyes és gyülekezeti életünkben. Egy teokratikus gyülekezet jellemzői, hogy folyamatosan hirdeti Isten igazságait, nem gyakorol megalkuvást a bűnökkel szemben, vezetőik Isten által kipróbált emberek, légkörét szeretet és elfogadás jellemzi, ima-őrállói szolgálatban áll, hogy Isten akaratát mindig és minden helyzetben aktuálisan megértse. 

Szombat este és vasárnap délelőtt a vendég lelkipásztorok hirdették Isten igéjét az erdélyi gyülekezetekben, majd délután, a záró alkalmakon bizonyságtevésekre került sor. A vendégek hitükről és a hétvége tanulságairól tettek bizonyságot, illetve énekekkel is szolgáltak a gyülekezetek felé. Többek között elhangzott a már hagyománnyá vált TELEK induló: „Erdély népe, Kárpát szép vidéke, Tiszántúl megújulásra vár. Térdre hullva keresi az Istent, aki róla gondot visel, s néki megbocsát.” Egy új adventi éneket is tanultunk, „Ó nézz le ránk, te fényességes ég” címmel, amelynek fülbemászó dallama mindannyiunkat megragadott.

Ezen a hétvégén megértettük a demokrácia lehetőségeit és veszélyeit is. Ügyelnünk kell arra, hogy a demokráciára jellemzően, ne csak az egyéni érdekeinket tartsuk szem előtt, hanem a közösség hasznát is. A demokrácia nem szabad kiszorítsa életünkből Isten uralmát, hanem törekednünk kell, hogy Isten akarata megvalósuljon úgy egyéni, mint közösségi életünkben.  [Nagy Ferencz, Szilágycseh]


A váradi missziókerületben Szalárdon került sor az esemény nyitó alkalmára, mintegy 50 lelki munkás részvételével. Takács Zoltán és Katona László tartottak előadást „A teokrácia megnyilvánulása, formálódása a Biblia kijelentésében” címmel. Idézünk az elődaásból: „A teokratikus vezetés Izráel életében azóta érvényesül, mióta Isten népként megszabadította a kiválasztott közösséget. Ez alapján is megfogalmazható, hogy a teokrácia – ugyanúgy, mint a demokrácia – társadalomelméleti kérdés, közösség szempontú fogalom. Ennek ellenére érdemes egy nézetet megemlíteni. Egy közösségben igazán akkor lehet teokratikus irányítás, ha a közösség minden tagja Isten uralma alatt él, mindenki az Ő vezetését kéri, várja és annak engedelmeskedik. Megvalósulhat-e azonos szintű, egyforma mértékű vezetés az egyéni életben, hogy ezáltal egy teljesen általános Isteni uralom alakuljon ki?”, szólt a kérdés. Az erre adott választ a pusztai vándorlást, a zsidó nép történetét és újszövetségi szempontokat is alapul véve több pontba/alcímbe foglalták az előadók:

• A teokratikus közösség kezdete

• Lépések a teokratikus vezetés irányába

• A teokratikus vezetés eszköze a kiválasztott személy

• Küzdelmek a teokratikus vezetés kialakításában a vándorlás alatt

• Egy különös kijelentés

• Változások a honfoglalás után

• A teokrácia képviselete, kijelentése idegen személyekkel

• Újszövetségi szempontok

• A teokrácia az újszövetségi gyülekezetekben

Több szempontból is aktuális volt a téma, ezért az előadás második része, amely az újszövetség alapján elemezte az uralkodás kérdését, különös hangsúlyt kapott.
A komoly szellemi eledel után a szalárdi testvérek nagyon finom bográcsossal is kedveskedtek fizikai szükségeink betöltésére. Az Úr áldja meg őket!
Örömmel osztjuk meg mellékletben az előadás vázlatának pdf-változatát is.

[Veress Efraim, Gönczi Géza]

[Fotók: Veress Efraim, Nagy Ferencz]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.