RMBGySz*

TELEK 35

2018. november 16-18 között került sor a 35. TELEK találkozóra Magyarországon, aminek a pénteki indító napján a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet adott otthont. A nyitó alkalmon összesen 54 lelki munkás vett részt, 26 Erdélyből, 9 Kárpátaljáról és 19 Magyarországról. Papp Dániel a helyi gyülekezet lelkipásztora, a soron levő TELEK házigazdája köszöntötte és buzdította imára a jelenlevőket.

Dr. Kovács József szilágysomlyói lelkipásztor a személyes megújulásról tartott előadást. Testvérünk beszélt a megújulás meghatározásáról, szükségességéről, mibenlétéről és eredményéről, illetve hatásairól. A tartalmas, világos és érthető előadás, majd a finom és kiadós ebéd után vendégfogadóiinkkal szolgálati helyünkre igyekeztünk, ahol Isten Igéjét, az életet megváltoztató, megújító evangéliumot hirdethettük. 

Szombaton délelőtt a Hajdúságba látogatók csoportja a berettyóújfalui, a Szabolcsban szolgálók a nyírbátori, míg a Kárpátaljára utazók a beregszászi imaházakban boncolgatták tovább a megújulással kapcsolatban elhangzottakat Módi Miklós, Székely Béla, és Bálint Pál lelkipásztorok moderálásával. A hétvégén a 26 erdélyi lelki munkás közül 16-an magyarországi, 8-an pedig kárpátaljai gyülekezetekben szolgálhattunk. A vasárnapi záró alkalmakon Berettyóújfaluban Balogh Ferenc, Nyírbátorban Szekrényes Pál, a kárpátaljai Újkígyóson pedig Pardi Félix lelkipásztorok szolgáltak Isten igéjével.

Jó volt újból találkozni és megtapasztalni, hogy mindenféle különbözőségünk ellenére Krisztus Jézus vérén váltott gyermekei, megbízott szolgái vagyunk mindegyikünk azon a helyen ahova Isten állított. 

Reménységünk, hogy úgy a hallott, mint a hirdetett igék gyümölcsözni fognak Isten megismerésére, magasztalására és népe új erővel való szolgálatára nézve. Hálásak vagyunk vendéglátó szolgatársainkért, a szolgálatra lehetőséget adó gyülekezetekért és nem utolsósorban a szervezőkért is. Felkészülve nézünk elébe Urunk visszajövetelének, ami ha késne, akkor a küszöbön levő ünnepeknek és a következő TELEK találkozónak.

Kiss Zoltán lp.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.