Temetés Aradon

Fájó szívvel, de az Úr akaratában megnyugodva vettünk búcsút egy időre a drága férjtől, édesapától, nagytatától, akit az Úr március 15-én szólított el a földi létből. † Kui Attila 1940. március 7-én született a szilágysági Egrespatakon. 1968-tól feleségével, Irénkével Aradra költöztek, itt munkálkodott az aradi, 1. számú gyülekezetben, majd a román Maranatha imaházban volt tag és szolgált a férfikarban. Utolsó hat életévében nehéz betegség sújtotta, így ritkán tudta látogatni a közösséget. A virrasztásán magyar és román lelkipásztorok is szolgáltak, de megszólalt a román férfikórus és a magyar gyülekezet énekkara is. A temetési istentiszteleten Bálint Pál lp. szólta Isten vigasztaló igéjét. Hisszük, hogy az elválás nem örök, találkozunk a mennyben, ahova már vágyott. Ezzel a reménnyel búcsúznak tőle szerettei és a gyülekezet.

Fiuk, Kui A.