RMBGySz*

Temetés Kémeren

Folyó év február 26-én vettünk búcsút Kémeren † Szabó (Gál) Eszter testvérnőtől, aki Istentől 89 esztendőt kapott. Szerető, odaadó, mindig segítőkész édesanyára, nagymamára, dédmamára és ükmamára emlékezhetünk vissza, aki mindvégig hűséges maradt Megváltójához és a gyülekezethez is. Visszacsengő szavai, bátorításai örökre a szívünkben élnek. Élete és hite, minden helyzetben Krisztusra mutatott. A temetésen Isten bátorító igéjét Pardi Félix lp. hirdette a 2Kor 5:1-10 alapján, kihangsúlyozva, hogy a hívő emberek óhaja minden időben a Krisztushoz való elköltözés. A sírnál a 23. Zsoltár 6. verse volt felolvasva, ami az Úr házában való lakozás áldásaira emlékeztetett. A viszontlátás reményében búcsúztunk testvérnőnktől kívánva Istenünk gazdag vigasztalását a gyászoló család és a gyülekezet számára. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését.” (2Tim 4:6-7)  (Pardi Félix lp.)