Temetés Szilágyballán

† Id. Simon András testvértől  (Simon András lp. édesapjától), aki ebben a földi életben 84 évet kapott a teremtő Istentől október 3-án búcsúzott a szilágyballai gyülekezet testvérisége. Testvérünk korán elveszítette édesapját, ami abban az időben maga után vonta azt, hogy a család fiúgyermekére maradt a család gondjának a terhe. A gyászban és a nehézségben azonban éppen azt találta meg, amire a legnagyobb szüksége volt, az Atya közelségét. 1952. szeptember 21-én vallást tett hitéről a bemerítés vizében. Egész életében a békességre igyekezett, amit úgy a család, mint a közeli és távolabbi környezete tapasztalt. Szelíd, csendes hívő emberként marad meg az emlékezetünkben. 

A temetési istentiszteleten a vigasztalás igéit Veress Ernő, helyi lelkipásztor az Ézs 46:3-4 alapján hirdette. Testvérünk kihangsúlyozta, hogy Isten hűsége mindenkor megmarad az őt félők iránt, ő törődik az övéivel, hordozza őket és részesíteni fogja a végső szabadításban. Továbbá, igei üzenettel szolgált Lőrik Levente, a gödöllői gyülekezet lelkipásztora, valamint Bálint Pál és Király Tibor nyugalmazott lelkipásztorok. Székely Béla, Pap László és Filep Szilárd lelkipásztorok szintén részvét(el)-ükkel és imádsággal támogatták a gyászoló családot. Alkalmi énekekkel és zenedarabokkal a szilágyballai gyülekezet ének- és zenekara szolgált.  Az Úr vigasztalását kívánjuk a gyászoló család minden tagjának!

Veress Teréz