Temetés Szilágyballán

Szilágyballán 2022. december 31-én búcsúztunk el gyülekezetünk legidősebb tagjától, † id. Balla Zoltánné Borbála testvérnőnktől, aki 92 földi évet kapott a Teremtőtől. Elköltözött testvérnőnk 1930. április 15-én született egy olyan családba, melyre a gyülekezethez és az Úrhoz való odaadó hűség volt jellemző. Életét fiatalon átadta az Úrnak és új életéről 1943 nyarán bizonyságot tett a bemerítés által. Élete nem volt könnyű. Viszonylag hamar megtapasztalta az árvaság fájdalmát és a második világháború idején testvérének elvesztését. Férjével, id. Balla Zoltánnal 60 évet élt boldog házasságban, melyben az Úr három gyerekkel ajándékozta meg. Míg tehette, nagy szeretettel gyakorolta a vendégszeretetet más gyülekezetekből érkező testvérek felé. Mindvégig hűségesen ragaszkodott Megváltójához, imádkozó asszony volt. A gyülekezetben mindig kész volt elsőként imádkozni. Élő bizonyságtevései az Úrral való szoros közelségről és érettkorúságról tanúskodtak. Érezzük hiányát a gyülekezetben, de bizonyosak vagyunk arról, hogy ő jobb helyen van. Temetésén Király Tibor nyugalmazott lelkipásztor (Zsolt 90:12) és Veres Ernő helybeli lelkipásztor (Mt 6:9-13) testvérek hirdették a feltámadás vigasztaló igéit. Énekekkel és zenedarabokkal a helyi gyülekezet ének- és zenekara szolgált. Emléke legyen áldott! Kívánjuk, hogy az Úr töltse be hiányát a családban és a gyülekezetben! (Veress Teréz)