RMBGySz*

Temetés Zilahon

2022. február 26-án kísértük utolsó útjára † Balla Bálint testvért, akinek az Úr 74 évet adott ezen a földön. Testvérünk Szilágyperecsenben született és még fiatal korában döntött az Úr Jézus követése mellett. Házasságkötése után Szilágysomlyóra költöztek. Az Úr két gyermekkel ajándékozta meg: Erzsébettel és Zsolttal. A szilágysomlyói gyülekezetben szolgálattevőként és több mint 10 évig gyülekezeti elöljáróként munkálkodott. 1989 óta a zilahi baptista gyülekezet tagja és hűséges látogatója, feleségével Rózsikával együtt. Utolsó éveit szívbetegség nehezítette meg, de hála az Úrnak, hogy megbékélt szívvel térhetett az örök nyugalomba. Halála előtti időszakban a Jób könyvével foglalkozott, amelyben megjelölte és Jóbbal együtt vallotta: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25) A temetési istentiszteleten Gergely Pál, Vass Gergely, Pap Benjámin és Nagy Ferencz lelkipásztorok szolgáltak. A kápolnánál megható búcsúbeszédet mondott fia, Zsolt, aki nemcsak termete, de jelleme miatt is mindig felnézett apjára. A zilahi gyülekezet ének és fúvószenekara vigasztalta énekek által a gyászolókat. A viszontlátás reményében testvérünk emlékét a szívünkben őrizzük! (Nagy Ferencz lp.)