Temetés Zilahon

† Id. Kis-Juhász Vilmos-Lőrinc testvértől 2022. október 23-án búcsúztunk a Zilahon. Testvérünk Szilágysámsonban született, lelkipásztorcsaládban. Háborús időben, gyermekként már hozzájárult a család fenntartásához. Fiatalon, mindössze 14 évesen fogadta el az Úr Jézust és kötelezte el magát bemerítkezés által, hogy követi és szolgálja egy életen át.  Bemerítése id. Szilágyi Dezső zilahi lelkipásztor által történt 1955-ben. Családjával 1971-ben csatlakozott a zilahi gyülekezethez, és énekkarban, zenekarban szolgált, imaórát vezetett, néhány éven át a tinédzserek vasárnapi iskolai tanítója volt. 2019-ben Isten betegséget engedett meg az életében, egyre nehezebben mozgott, és 2021. januárjától mozgásképtelenné vált. Ebben az időszakban is megelégedéssel, de Jézushoz vágyódva élte napjait otthonában, nem panaszkodott a betegség miatt  és nagy örömmel dicsérte énekében Megváltóját a betegágyon is. 2022. október 20-án, késő este Isten hazahívta beteg gyermekét. A gyászistentiszteleten az énekkar és zenekar bátorított a reménység hangjain, a vigasztalás igéit dr. Vass Gergely, Fazakas György és Nagy Ferenc lp. testvérek hirdették. Az Úr vigasztalja a gyászolókat!

Fia, Kis-Juhász Vilmos lp.