Teológiai híradó

Hogy ismertétek meg Istent, és hogy kerültetek a teológiára?

Moroz Tamás (nappali tagozat): Szatmáron, hívő családban nőttem fel, családunk a testvérgyülekezetbe járt. 13 évesen kerültem az ifjúsági csoportba, és nem sokkal később egy evangelizációs alkalmon értettem meg, hogy bűnös vagyok, így nem állhatok meg Isten előtt, és ha eljön az Úr Jézus, én itt maradok. Egy fél éven át szinte naponta vívódtam azon, hogy mi lesz, ha éppen ma este történik meg az elragadtatás. Egy áprilisi estén már nem bírtam tovább, vettem a Bibliámat, kimentem a szobából, és Istenhez kiáltottam. Hiszem, hogy ő akkor, ott elfogadott, és új életet adott. Nemsokára bemerítkeztem. Megtérésem után igyekeztem részt vállalni az ifjúsági munkából, és nem sokkal később foglalkoztatni kezdett, hogy Istent akarom szolgálni. Sok minden akartam lenni, pilótától katonáig, de végül tavalyelőtt, a Hargita-táborban, egy barátom által Isten meggyőzött, hogy itt akar látni a teológián.

Szűcs Zsolt (levelező tagozat): Én is 13 évesen tértem meg, majd két évvel később alá is meritkeztem. Nagyon nagy segítség volt fiatal hívőként, hogy az aradi gyülekezet – ahonnan származom – bevonta a fiatalokat a szolgálatba. Nyaranta misszióban volt lehetőségem szolgálni és ez nagyban formálta a lelki életemet. Mikor egy-egy nyári misszió után visszatértem a munkába, rájöttem, hogy mennyivel jobban szeretem a lelki munkát, mint az akkori polgári foglalkozásomat. Miután igehirdetéssel is megbíztak Aradon, éreztem a lelki fejlődés szükségét, és beiratkoztam a váradi bibliaiskolába. Az igei szolgálatra való elhívás egyre erősödött bennem. Egy éve kerültem Váradra házasságkötés révén és azóta itt dolgozom egy gyermekmissziós szervezettel. Ezért most csak a levelező tagozaton tudtam beiratkozni a teológiára.

Mi szólt hozzátok az Emánuel-kápolnában tartott évnyitó istentiszteleten?

M.T.: Bennem az angol nyelvű igehirdető üzenete alapján erősödött meg, hogy Isten hívott el, ide hívott el, és jó helyen, a helyemen vagyok. S ha később lesznek harcok vagy kételyek, fontos, hogy ezt tudjam, hogy Isten ebbe a szolgálatba helyezett.
Sz.Zs.: Marius Cruceru üzenete – amely megérintett – szintén az elhívásról szólt, és arról, hogy milyen fontos, hogy a helyünkön legyünk.

Kik a tanáraitok?

Giorgiov Adrián dékán oktatja a Kutatási módszertant, az Informatikát és az Evangelizációt. Hubert Imre adja át az Intertestamentális kor, Újszövetségi bevezető és a Görög tárgyakat. Kis-Juhász Vilmos Magyart és Homiletikát tanít. Kovács József Lelkiség tantárgyával foglalkozik. Borzási Pál testvér Baptista történelmet, Garai Zsolt pedig zenét tanít. Ezenkívül az Emánuel egyetemre járunk be angolt, románt és kreacionizmust hallgatni.
M.T.: Ehhez még azt tenném hozzá, hogy mivel mindegyik tanárunk lelkipásztor, tapasztalatot is átadnak, tanulhatunk tőlük, felnézhetünk rájuk.

Milyen segédeszközeitek vannak? Kurzusok, könyvtár(ak)…

M.T.: Többnyire egy elektronikus könyvtárat használunk, amelyet Giorgiov Adrián ajánlott. Ezenkívül megkapjuk a kurzusokat elektronikus formátumban. Szükség esetén igénybe vesszük az Emánuel egyetem könyvtárát is.

Van-e kapcsolatotok más teológiai intézményekkel, az ott tanuló diákokkal?

M.T.: Nekem van egy nagyon jó barátom az Emanuel-en, aki az iszlám vallást tanulmányozza, de más kérdésekben is nagyon jól informált.
Sz.Zs.: Én megemlíteném, hogy múlt héten voltak látogatóink a BTA-ról (Baptista Teológiai Akadémia, Budapest), és vezetőink a jövőben szeretnék szorosabbra fűzni velük is a kapcsolatot, intézményesíteni is ezt.

Melyik gyülekezetben szolgáltok most?

Sz.Zs.: Én elsősorban a váradi gyülekezetben szolgálok, ahova tartozom is.
M.T.: Én az évközi legáció révén több gyülekezetben megfordulok, most éppen a biharpüspöki körzetbe járok Papp Dezső testvérnek segédkezni.

Kérdezett: G. G.