RMBGySz*

Új lelkipásztor Magyarremetén

Isten ígéretének szemmel látható beteljesülését ünnepelhette a magyarremetei gyülekezet, amikor Szabó Sándort felavatták a lelkipásztori szolgálatra 2019. március 17-én. Több mint száz testvér jött el együtt örülni az örülőkkel, a környékbeli és távolabbi gyülekezetekből, boldogan hangzott fel: „Éneklem: ez az a nap, mit az Úr szerzett! / Vigassággal, mert oly boldoggá tett!” A közös dicsőítés után Oláh Lajos testvér buzdította imára az összegyűlteket a Zsolt 118:24-29 alapján, majd ezt Szűcs Sándor testvér igehirdetése követte, aki a 2 Kir 9:1-14 szakaszból Isten szolgájának elhívásáról, üzenetéről és eredményéről beszélt. Ezután Szabó Sándor testvér felolvasta életrajzát, válaszolt az avató bizottság hitelveit érintő kérdéseire, majd sor került az ünnepi fogadalom- tételre is. Az avató bizottság tagjai – dr. Giorgiov Adrián lp., Szűcs Sándor lp., Oláh Lajos lp., Elekes József lp. és Lőcse Sándor, a gyülekezet diakónusa – kézrátétellel imádkoztak az új lelkipásztorért, kérve Isten Szellemének bölcsességét és erejét a szolgálat végzéséhez. Ezt követték aztán a jelenlevő lelkipásztorok, a gyülekezetvezető, a helyi ifjúság, a polgármester, a református lelkész és a családtagok köszöntései. Az ünnepi alkalmon nagyon sok ige elhangzott, azonban az 1 Tim 4:12 több köszöntésben, szolgálatban is visszacsengett, ami az új lelkipásztor elhívásakor is kulcsfontosságú üzenet volt mennyei Atyánktól: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban!”

Hisszük, hogy az Úr továbbra is jelen lesz és együtt munkálkodik a magyarremetei gyülekezettel!

Szabó Edit, Magyarremete
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.