RMBGySz*

Új óvoda épül Nagyváradon

A Nagyváradi Betlehem Óvoda a Betlehemi Baptista Imaháznál indult 1992 őszén. Néhány év múlva a létszám növekedése miatt átköltözött a Magyar Belvárosi Baptista imaházhoz tartozó épületbe, a Fóris lakrészbe. 1994- től a Romániai Magyar Baptista Szövetség épületében kapott helyet és két csoportban folytatódott az oktatás képzett óvónőkkel. Ebben az évben id.Veress Ernő testvér, akkori szövetségi elnök közbenjárására az óvoda megkapta a működési engedélyt a román tanügyminisztériumtól. Jelenleg az „Emanuel” oktatási központ intézményi ernyője alá tartozik. Szeretnénk, ha az új óvoda a misszió eszköze lenne továbbra is, szeretnénk az itt tanuló gyerekeknek és szüleiknek az Úr Jézus szeretetével szolgálni. Hála mindazért Istennek, amit értünk és ezért az intézményért cselekszik. Könyörögjünk, hogy legyenek gyermekeket vállaló szülők és hogy legyen hatékony ez a munka. (Budai Lajos lelkipásztor)

A Betlehem Óvoda munkatársaival évek óta imádkoztunk azért, hogy Isten szélesítse ki határainkat. Milyen sokszor volt segítségünkre Jábec imája! „Bárcsak nagyon megáldanád a mi óvodánkat, az ide tartozó gyermekeket, szüleiket és munkatársakat, és kiszélesítenéd lelki, szellemi és fizikai határainkat, velünk lennél látható és érezhető módon és megoltalmaznál a ránk leselkedő rengeteg bajtól, hogy ne érjen fájdalom.” Most elmondhatjuk mi is: „És megadta nekünk Isten, amit kértünk tőle” (1Krón 4:10). Az Övé legyen minden dicsőség! Bár még folyamatban van az új óvoda építése, de máris imameghallgatásnak éljük meg a csodát. Bár még keveset látunk Isten elveszett életeket átformáló munkájából, de bizonyossággal mondjuk időnként elcsüggedő lelkünknek: „Miért csüggedsz el lelkem? Bízz Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.” (Zsolt 42:12)

Idén februárban megkezdődött az új óvoda építése a Szövetség szomszédságában. Milyen áldás, hogy  gyülekezetünk közelébe maradhattunk! Azt követően, hogy Magyarország Kormányának jóvoltából a Nagyvárad Belvárosi Gyülekezet megkapta a szükséges összeget, hogy telket vásároljon, óvodát építsen és azt berendezze, hosszú utat kellett megtennünk az építkezés ténylegesen megkezdéséig. A különböző engedélyek megszerezése nem volt egyszerű, az „ellenség” ugyanis nem támogatta az ügyet és annak meghiúsulásán dolgozott. Isten tervét azonban nem semmisíthette meg, mert neki senki nem állhat ellen. Izráelel együtt mi is elismerjük, hogy „nem a mi fegyverünkkel sikerült bírtokba venni az új helyet, nem a saját karunk segített idáig eljutni, hanem az Úr jobbja, az ő karja, az ő arcának világossága és az ő nevének segítsége által, mert kedvelt minket” (Zsolt 44:3-8).

Az új óvoda épülete 3 csoportnak biztosít majd helyet: kis-, közép- és nagycsoportos gyerekeknek. E mellett egy olyan termet is berendezhetünk, ahol szakember segíthet majd azoknak a gyerekeknek, akik egyéni fejlesztést igényelnek, hogy könnyebben integrálódjanak óvodás társaik körébe és képesek legyenek felzárkózni a rájuk váró iskolai követelményekhez. Hálásak vagyunk azért is, mert lesz külön ebédlőnk. Eddig mindent a csoporttermekben kellett megvalósítanunk. Az udvarról nem is beszélve!  A gyermekek a saját korosztályuknak megfelelő, tágas helyen és biztonságban levegőzhetnek, játszhatnak, vezethetik le felesleges energiájukat, erősíthetik izmaikat és fejlődhetnek. 

Imádságunk, hogy az új óvodába járó gyermekek és családjaik úgy ismerjék meg Istent, mint erős várat, akihez menekülhetnek és aki által életet nyerhetnek. Vágyunk az, hogy a Jeremiási ígéret, amit Isten évekkel ezelőtt adott valóra váljon ez épület által, miszerint ez az óvoda hírnevet, örömet, dicséretet és tisztességet szerezzen majd NEKI városunk minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót tesz velünk (Jer 33:9). 

Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a Magyar Baptista Szövetségnek, hogy éveken át bérmentve biztosította óvodánknak nemcsak az épület két apartmanját, hanem a garázsnak egy részét és az udvart is. Kívánjuk, hogy a jó Isten különösképpen áldja meg a Szövetségünkhez tartozó összes munkatársat, azok sokrétű munkáját és a hozzájuk tartozó gyülekezeteket az irántuk tanúsított szolgálatáért. 

Székely Enikő, óvodavezető

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.