Vajda Miklós lelkipásztor beiktatása Nyárádmagyaróson

2023. február 26-án Urunk nagy szeretetét, különös gondviselését, és meg nem érdemelt kegyelmét tapasztalta a Nyárádmagyarósi Baptista Gyülekezet. Gyülekezetünk emberileg elképzelhetetlen kiváltságban és ajándékban részesült, mert az Úr lelkipásztort rendelt apró nyájának, Vajda Miklós lelkipásztor testvér személyében, aki elfogadta gyülekezetünk meghívását. 2023. február 26-án került sor a beiktatására. Az iktató bizottságot Pardi Félix, id. Máté Zoltán, Kelemen J. Sándor, Dóczi György és Mezei Sándor testvérek alkották.

Pardi Félix lelkipásztor testvér képviselte a RMBGySz vezetőségét, és hirdette az Igét az 1Sám 3. része alapján. Igehirdetésében Sámuel elhívatásának (1) időszakát, (2) módját, (3) nehézségét majd (4) bizonyítékát tárta a gyülekezet elé. 

1). Sámuelt gyermekkorában hívta el az Úr. Ez azt jelenti, hogy érdemes és mérvadó gyermekekkel foglalkozni, mert gyermekeink is meghallhatják Isten hangját. Szülők, tanítók, lelkipásztorok, foglalkozzunk a gyerekekkel, hiszen Isten is foglalkozott a gyerek Sámuellel! Bátorítás ez, hogy szánjunk erre időt, energiát. Nagyobb befektetés ez bármilyen karrierépítésnél. Ugyanakkor sötétség is volt, amikor Isten szólt Sámuelhez. Nemcsak éjszaka, hanem egy sötét korszak. Isten nem szólt, és ennek legfőbb oka a bűn volt. A bűn mindig lelki sötétséget von maga után. Ez a legsúlyosabb sötétség, mert Isten ilyenkor megvonja az Ő Igéjét. Mégis, Isten kegyelme felragyog a mély sötétben. Megszólítja Sámuelt, és talán téged is hív és felszólít most, hogy élj világosságban! Vizsgáld meg magadat, van-e olyan bűn, mely elnémítja, beárnyékolja, elsötétíti Isten üzenetét az életedben? Isten szava feloszlatja a legmélyebb sötétséget is. Kérjük, hogy szólaljon meg életünkben. Ha Ő nem szól, elveszünk!

2). Isten elhívása, megszólítása személyre szabott, egyedi. Minden szolgáját másféleképpen hívja el. Üzenete viszont mindig ugyanaz: hív a megtérésre és a szolgálatra. Ismételt, türelmes hívása volt ez Istennek egészen addig, amíg Sámuel megértette, hogy mi történik. Isten ismételten megszólít bennünket életünk folyamán. Ez nagy irgalom, nagy kegyelem. Adjunk hálát, hogy ilyen hosszútűrő Istenünk van! Vegyük észre, hogy Ő az, aki szólítgat bennünket! Ragadjuk meg a lehetőséget, és alázzuk meg magunkat előtte! Sámuel szaladt, és azonnal alárendelte magát, áldozatkész volt, és készséggel sietett. Legyünk mi is hasonlók! Ha Isten megértette velünk teendőnket, siessünk válaszolni Neki. Sámuel nyitott volt, érdekelte Isten üzenete. Vigyázzunk, mert Isten nem fedi fel magát a lusta, érdektelen ember előtt! Így kell jönni az imaházba is: „Szólj, Uram, mert várja és hallja a te szolgád!” 

3). De az elhívás nehézségekkel is jár. Az elhívás nehézsége az üzenet tolmácsolása volt. Kellemetlen üzenetet, ítéletet kellett elmondania annak, akit nagyon szeretett. Ez a lelkipásztorok egyik legnehezebb feladata. Ilyen esetben fájdalmat okozunk, de ez fontos feladat és szükséges fájdalom. Imádkozzunk az Úr szolgáiért, hogy Isten Lelke erejében tegyék ezt, nem saját erejükből! 

4). Isten gondoskodott bizonyítékokról, hogy mindenki lássa, hogy Sámuelt választotta prófétának. „Az Úr volt ő vele.” Bárki is állhat melletted, ha nem az Úr az, akkor vesztes oldalon állsz. Az Úr közelsége a legnagyobb áldás és örömforrás. Milyen szomorú az, ha valakitől eltávozik az Úr! „Semmit sem hagyott a földre esni.” A tiszta igét hirdette, hamisítatlanul. Így lehet megismerni Isten igazságát. „Megtudta az egész Izráel”, nyilvánvalóvá lett, hogy most már van kijelentés, mert „kezdett az Úr szólni.”  

A beiktatás után köszöntések hangzottak el a frissen beiktatott lelkipásztor felé: Tóth Attila szászrégeni lp., Lázár Balázs nyárádmagyarósi ref. lp., Dóczi György kibédi lp., Borzási Sándor tv. Marosvásárhelyről, Mezei Sándor diakónus tv. a nyárádmagyarósi gyülekezet nevében adott át köszöntést. 

Kívánjuk, hogy Isten a fent leírt gondolatok által is szólítsa meg a kedves olvasót! Imádkozzunk, hogy rendeljen az Úr világító szolgákat minden gyülekezet élére!

Borzási András-József, Nyárádmagyarós