A Nagyváradi Missziókerület szervezésében, 2015 október 17-én, 14 órai kezdettel kerül megrendezésre gyülekezeteink énekkarainak III. találkozója. A rendezvényen más missziókerületekből is várjuk a kórusok jelentkezését.

 2015. október 14.    Helén

Napi áhítat

d.e. Ne esküdjünk – Jak 5:12

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. (Jak 5:12)

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Tudósítások

Június 14-én megmozdult a víz a sziláperecseni magyar baptista imaházban, amikor népes hallgatóság előtt tizenhárom fiatal tett vallást hitéről és...

Június 7-én, vasárnap délután bemerítést ünneplőkkel telt meg a hegykozszáldobágyi imaház. Az igét Giorgiov Adrián lp. hirdette az Ézs 35:5-10...

Június 14-én Mezőteremen, nagy örömünkre, három fehérruhás tett bizonyságot hitéről: Horvát Enikő, Magyari Dénes és felesége Gyöngyi.Testvéreink már...

Vers

Túrmezei Erzsébet: Szeptember

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
Legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílanak.

Neves betűbirodalomban
most biztosan nagy vigalom van.
Találni ott csodát sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
- hogy kinek adják, nem is nézik, -
osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
oda is bekukkanthatunk.
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
s lehet sok jó napunk.

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla...
- iskola sok van ám nagyon. -...

Igei üzenet

Gyermekkorom önfeledt lubickolásai idéződnek fel bennem, az érkező nyár fokozódó hevében, és sajnálom a mostani gyermekeket, akik sóvárogva...
„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten...
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…” ApCsel 1:8aEnnek az...
Nélkülözhetetlen lehet az autósoknak egy pontosan működő GPS vezetése (ejtése: dzsí-pí-esz; az angol Global Positioning System jelentése:...
Hóvirág, csicsergő madarak, napsütés... Ahogy ébred a természet, úgy lesz jobb a kedvünk: lelkesedünk, dolgozunk, takarítunk, terveket...
Tavaszodik. Újraéled a természet. A feketerigó tavaszi indulót fütyül. Zenéjének szépsége fölülírja a nagyváros betondzsungelének éles...

Események

Helyszín: Nagybánya

Helyszín: Magyarország

Helyszín: Rogériuszi Magyar Baptista Gyülekezet

Helyszín: Sólyomkővár

Helyszín: Hargitai Keresztyén Tábor

Mit kívánhatunk a szeptemberi tanévkezdéshez? Sok (jó) iskolát, és hozzá sok iskoláskorban levő gyermeket? Talán ez a kettő a legfontosabb. Ezeket...

Közlemények

Helyszín: Kolozsvár

A Baptista Világszövetség 21-ik kongresszusa

Mivel a Szövetségi irodánk helye eltér az elnök és főtitkár testvér lakhelyétől, a Szövetség vezetői jól meghatározott időpontokban várják a...

Értékeljük minden érintett ebaptifon előfizetőnek, hogy az elmúlt szerződés alatt kitartott a szerződése mellett és hűségesen fizette a saját...

A Romániai Baptista Felekezet XXXVI-ik Kongresszusán, amelyre 2015 május 28-29-én került sor a nagyváradi „Emanuel...

„Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!“ (Zsolt 118:25) Ezzel az imádsággal szívünkben tekintünk a következő négy év feladatai és...

Pénzbeli adományok:  Zefer Csaba (Nagyvárad) 500 lej, Meleg Barna (Nagyvárad) 200 lej, Szabó Zoltán (Nagyvárad) 2500 lej. Élelem és...

Interjú

Beszélgetés Fűrészes Szálasi Rudolf (a lenti fotón) negyedéves, végzős teológiai hallgatóval

„Az a lelkesedés kibeszélhetetlen, az a nagy öröm, mint akik a börtönből szabadulnak; hát repülni tudtunk,

Akik elmentek

Július 17-én érte a hazahívó szó özv. Hetzke Piroska (szül. Nagy Piroska) testvérnőnket, 63 éves korában, özvegységének 32. évében, hosszú szenvedés után, szerettei körében.Temetésére...
Id. Bányai Imre testvérünket 84. éves korában, április 20-án vasárnap reggelre, álmában érte a hazahívó szó. Az evangélizáló jellegű temetési istentiszteletre sokan eljöttek a faluból. A háznál Szűcs...
Fájdalommal, ám Isten akaratában megnyugodva értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy május 7-én, Besztercén,  életének 87. esztendejében, elhunyt Szilágyi János. Temetésére május 10-én,...
Március 29-én, virágvasárnap szólította haza az Úr Pap Sándor testvért Clevelandban (USA), négy nappal 85. születésnapja előtt. A temetési szertartás április 1-én volt megtartva, ahol jelen...
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.“ (1Kor 13:13)Fájdalommal vettük tudomásul, hogy özv. Sipos (szül. Józsa) Máriát január...
Hosszan tartó szenvedés után hívta haza az Úr Gál Ferencné Ilonát, a nagyváradi belvárosi gyülekezet tagját. Temetése január 31-én volt a biharpüspöki temetőben. A kápolnánál igét hirdetett Gergely...
Január 3-án búcsúztunk Nagyszalontán Hóhádi Edit (szül. Szabó) testvérnőtől, akinek az Úr 59 évet ajándékozott. A gyászistentiszteleten, melyre a nagyszalontai temetőkertben került sor, Kovács Gyula...
Szebeni Sándor (74) temetése február 12-én volt Hegyközszáldobágyon. A kápolnánál igét hirdetett Kiss Zoltán diószegi lelkipásztor. Az „Imé, áldásul volt nékem a nagy keserűség“ kezdetű...