RMBGySz*

„A megfeszített Krisztust prédikáljuk!”

Média-ajánló

 Napi áhítat

Igehely: Jn 1:9-18; Kulcsige: Jn 1:18 „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. * 2Móz 33,20 ; Mt 11,27 ; 1Tim 6,16

Egy alkalommal Filep ezt mondta az Úr Jézusnak: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát!” (Jn 14:8). Az emberben általában feltevődik a kérdés: Milyen is az Isten? Ha egyszer láthatnám! Ott van a vágy sokakban, lehet, csak kíváncsiságból, hogy valahogy, valamiképpen meglássák Istent. Egyesek, amikor nehézségben vannak vagy hitetlenséggel küszködnek, ezt mondogatják: Ha Isten megjelenne, és itt lenne, akkor hinnék! Filep, Jézus Krisztus egyik tanítványa is vágyott arra, hogy lássa Istent. Mit felelt erre maga a Mester? „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp?

A Szövetség 2018-as sajtótermékeinek árai nem változnak: Szeretet-előfizetés: 23 lej, Falinaptár (névnapokkal): 4 lej, Bibliaolvasó vezérfonal: 6 lej, Áhítat: 18 lej, Ebaptifon telefonkönyv: 5 lej. Kérjük szépen a megrendeléseket október 30-ig összegyűjteni, és a példányszámokat telefonon, emailben vagy postán visszaküldve a rendelési szelvényt jelezni a szerkesztőségnek! Az rmbgysz.ro weboldalon található szelvény kitöltésével is lehet rendelni. A külföldi megrendelések költségeit a novemberi Szeretet-ben közöljük.


2017. október 28-án immár V. Kórustalálkozóját tartja a Nagyváradi Missziókerület. Az eseményre az Emanuel Campus kápolnájában kerül sor 14 órai kezdettel. Szeretettel várjuk a kórusokat és a kedves hallagatókat is az eseményre! [Székely András]


► Megjelent könyv formájában is „A FEJKENDŐ” címmel Pardi Félix lp. testvér Zilahon tartott prédikációsorozata az 1Kor 11:2-16 igéiből. A szerző lépésről-lépésre tárgyalja a vonatkozó igék alapján a fejkendő használatának sokat vitatott témáját. Akiket érdekel, vagy kérdéseik vannak e gyakorlattal kapcsolatosan, a száz oldalas könyvben világos, részletes, egyértelmű, igére alapozott tanítást olvashatnak. A könyv immár második kiadása megrendelhető Pardi Félix lp. testvérnél a 0786 995 800-as telefonszámon. Ára: 7 RON.

„Valami új született!”

A generációs elméletek (például: William Strauss és Neil Howe, 1991) szerint egy ember 80 éves életideje alatt 4 generáció jelenik meg és

Isten dicsőítése kiemelt fontosságú a Bibliában, és központi szerepet játszik a keresztyén ember életében, és a gyülekezetben.

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

Szeretettel várjuk a Szövetségünk gyülekezeteinek képviselőit az év végi missziókerületi közgyűlésekre, amelyek a következő időpontokban és...

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

2017. szeptember 17-én került sor Veress Efraim lelkipásztor beiktatására a szalárdi baptista gyülekezetben, miután február 17-én testvérünk konkrét...

 BIZONYSÁGTÉTEL

Nepálban egyre több ember fordul Krisztushoz, mióta 2008-ban az egyébként hindu többségi vallású nép szekulárissá vált. A The Christian Post...

 BEMERÍTÉS

Bemerítés volt Mérán 2017. július 30-án, ami nem kicsi. A három bemerítkező közül az egyik fehérruhás magyar ajkú (Kelemen Anna, jobbra), a másik...

Bemerítési ünnepély volt 2017. július 2-án Hadadon. Sánta Júlia tett vallást a hitéről és megtéréséről, miután az Úr egy táborozási alkalmon...

Újszövetségi, hitvalló bemerítést tartottunk 2017. július 9-én délután a Félegyházi Cigány Misszióállomáson, ahol két személy tett vallást Jézus...

2017. május 14-én örömünnepre gyűltünk össze, mert 2 év után újból megmozdult a víz gyülekezetünkben. Ezen a vasárnapon 3 személy tett bizonyságot a...

 SZÓRVÁNY- ÉS ROMAMISSZIÓ

Köszönetet mondunk a nagyenyedi missziónak küldött adományokért. Arad 1750; Nagybánya 800; Bályok 450; Bernáth Erzsébet 100; Bihar 1300; Beszterce...

 OLVASNIVALÓ

A Biblia apokaliptikus jövendölései a világ végéről és az emberiséget sújtó isteni ítéletről számos embert indított arra, hogy a világvége egyes híres eseményeinek bekövetkezésével kapcsolatban...

 SAJTÓTERMÉKEK MEGRENDELÉSI ÍVE

 NÉGYSZÓLAMÚ HIT HANGJAI RENDELŐÍV

Rövidesen megvásárolható lesz a Hit Hangjai négyszólamú énekeskönyv újabb kiadása. Egy darab ára 100 RON, míg ha valaki (pl. egy gyülekezet) 10 darabot, vagy annál többet vásárol, akkor darabja 90 RON.

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 ESEMÉNYNAPTÁR

2017.10.02., 2017.11.06., 2017.12.04.

 KITEKINTŐ

2017. május 6-án Dr. Falus András „A bizonyítékoktól a bizonyosságig: hit és tudomány” címmel tartott előadást a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezetben...

Részletek a Kossuth Rádió – Arcvonások című műsorban elhangzott riportból Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténészt Bódi Mihály műsorszerkesztő...

 INTERJÚ

Ki lesz az első megszólaló és vajon mit fog mondani? És miként formálódik gyülekezet a 13 országból érkezett magyarokból? Augusztus 4-én, péntek

 SZÖVETSÉGI HÍREK

Női Imanap 2017. november 7. A 2017-es imanapi programot az afrikai baptista nőtestvérek állították össze. Az imanapi adományaink egy részével a...

Fotó: Szőke Sándor, Szatmárnémeti

„Zánka, Nagyvárad, Debrecen után ismét itt vagyunk Debrecenben”, nyitotta meg a debreceni Főnix-csarnokban a Magyar Baptisták IV. Világtalálkozóját...