RMBGySz*

Negyedszázados szélfúvás Ákoson

„Ákos felett fújdogál a szél” – csendült fel az egyik legnépesebb és legnagyobb hagyományú erdélyi magyar roma gyülekezet nemhivatalos himnusza, s ezzel is zárta az ünneplő közösség 2018. december 30-án a gyülekezet 25 éves fennállásának emléknapját. De vegyük  sorra az eseményeket. 

1991-ben néhai Erdei Kálmán testvér Szatmárról a vonaton ákosi cigányoknak beszél Isten kegyelméről, akik ezen felbuzdulva elhívják egyszerű hajlékukba, hogy ott is szólja az örömhírt. Az egy embert meghaladó munkát felvállalta a szatmári gyülekezet, a kicsiny kezdetet az Úr megáldotta. Az 1993-as első, szabadtéri bemerítés, valamint a bekövetkezett életváltozások csodájára járt a falu népe, rendőr, polgármester is. 

A gyülekezetben elindult a gyermekmunka is. A gyülekezet tagsága is szépen gyarapodott.  Egy 2012-es ébredési hullám nyomán 76 fehérruhás vallotta meg hitét.  A 2001-ben, külföldi testvérek támogatásával épített imaházat is bővíteni kellett. Mindezzel együtt, folyamatosan szükségünk van Isten kegyelmére. 

A teljesség igénye nélkül néhány testvér neve következik, akik az ákosi misszióban az évek folyamán részt vállaltak: Szűcs Sándor és áldott emlékű Vékás Zoltán volt szatmári lelkipásztorok, Nagy Kasza Lőrinc, Kovács Barna, Ivánitzki István szatmári gyülekezeti vének, Balajti Imre, Nagy Mihály, Seletye János missziófelelősök, a női munkában özv. Vékás Zoltánné, a gyermekmunkában Kovács Barna és Judith. A sor folytatódhatna. Ákoson jelenleg a helyi gyülekezet tagja, Fogarasi Dezső gyülekezeti vén vezeti a közösséget, a szatmári testvérek támogatásával. 

Ez a történelem. A vasárnapi ünnepségen a bevezető énekek után a már említett Nagy Mihály és az ákosi Boros Sándor testvérek buzdítottak imára a 34. illetve 40. Zsoltár alapján. Az átmenetet képező énekek után Pardi Félix kémeri lelkipásztor, szövetségünk elnöke, Szűcs Sándor belényesi, volt szatmárnémeti lelkipásztor, valamint dr. Kovács József, szatmári ügyintéző lelkipásztor foglaltak helyet a szószéken. 

Kovács testvér köszöntő szavai után a szatmári énekkar szolgálata következett, testvéreink énekei a délelőtti istentisztelet lelkiségét gyarapították, majd szövetségünk elnöke a Zsolt 147: 2-3 alapján szólta Isten igéjét, kiemelve azt, hogy Istennek a nagy Orvosnak hit által van gyógyszere minden megtört szívre. A helyi önkormányzat képviseletében Balogh Tibor polgármester köszöntötte az ünneplő közösséget, elismerve az evangélium életváltoztató erejét a roma közösségben. 

Fogarasi Dezső testvér a már felvázolt gyülekezeti történelmet ismertette. A történelem részét képezik a cigány ifjúsági találkozók is, illetve  a 2018-as évben immár 15. alkalommal megrendezett cigány nőkonferencia. Azt is megtudhattuk, hogy Ákoson az évek folyamán 268 személy merítkezett be, jelenleg a gyülekezetnek 230 tagja van. 

A krónika ismertetése után Szűcs testvér a római levelet idézve hálásan emlékezett a szatmári évekre, amelyeknek része volt az ákosi misszió is, az ákosi testvérek hite. Bíztatta a gyülekezetet a hűséges krisztuskövetésre. Dana Tibor, pünkösdi lelkipásztor köszöntése zárta a köszöntések sorát, majd záróének és ima után ért véget a délelőtti istentisztelet. 

Ebédszünet után - amely alatt az ákosiak által készített töltöttkáposztát fogyasztotta el az ünneplő gyülekezet- az istentisztelet délutáni, személyesebb hangvételű része következett. Ákosi élmények, személyes beszámolók, jótanácsok hangzottak el úgy az ákosi testvérek, mint a még jelenlévő néhány szatmári részéről. Kovács József testvér szólta Isten igéjét az Ef 2: 1-15 alapján, párhuzamba állítva az Izrael társaságától idegen, pogányokból lett hívőket az olykor lenézett cigányok történetével. Mindkét közösségben az evengélium hozott változást, békességet, és tett eggyé pogányt és zsidót, cigányt és magyart. Az igehirdetés után tovább folytatódott a személyes visszaemlékezések sora, majd Kovács Barna fényképes visszatekintése következett az elmúlt 25 évre, a helyiek részéről Fogarasi Tomi bizonyságtételére figyelhettünk, majd a bekezdésben említett himusz zárta az istentiszteletet. Hálásak vagyunk azért a munkáért, amit az Úr Ákoson végzett, és vágyunk arra, hogy Urunk folytassa munkáját a roma nép között (is)!

Vékás Benjámin    

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.