RMBGySz*

Összevont női kör volt Hadadnádasdon

„Kiváltság, hogy ennyi testvérnő (közel 200) összegyűlhetett” hangzott el január 30-án Hadadnádasdon a gondolat Fazakas Mártától,  amelyet Borzási Márta a Nőszövetség elnöke úgy folytatott, hogy ezért egyedül az Úré a dicsőség.

Fazakas György helyi lelkipásztor a Zsolt 40:8-9-vel köszöntötte az egybegyűlteket. Fekete Erzsébet buzdított imára az Ézs 40:8 alapján, felhíva a figyelmünket az imádkozás, igeolvasás, böjt fontosságára. Pardi Matild vezetésével imádságként hangzott el az ének: „Légy csendben és várj az Úrra / Valamit mondani akar neked”. Ezután az előadás következett „A hívő élet nyeresége: az öröm” címmel. Bálint Emese beszélt sugárzó örömmel arról az örömről, ami akkor is ott van a szívünkben, ha a szemünk könnyes. Elmondta, hogy a Filippi levél az „öröm levele”, bár a börtönben íródott. Pál apostolt nem befolyásolták a körülmények, mert öröme az Úrban volt (Fil 4:4-7). Feltevődött a kérdés, hogy vajon nekünk milyen börtönünk van, amire a józan ész azt mondja, hogy képtelenség itt örülni? Az előadó bátorított, hogy fedezzük fel azt az örömöt, amit egyszer már megéltünk, csak az évek múlásával hagytunk beporosodni. A keresztyén örömöt a Szent Lélek munkálja ki, mert az Ő gyümölcse. Ő segít meglátni Krisztus gyönyörűségét, és ennek fényében helyre teszi azt is, hogy ki vagyok én. Sokszor hagyjuk, hogy örömpótlók (anyagi javak, család) pótolják az igazi örömöt, de bárcsak ébresztene Isten bennünk olyan vágyat, hogy vágyjunk az igazi örömre, amit csak Isten tud nyújtani. Az öröm kell, de Krisztus, és ami a keresz-tyén élettel jár az már nem. Hallottunk még az úgynevezett örömrablókról: haraggyűjtés, elégedetlenség, aggodalmaskodás, összehasonlítás…

Az előadás után személyesen, majd kiscsoportokban is volt lehetőség imádkozni. Csoportbeszélgetésekkel folytattuk: az öröm az egyedüllétben, a házasságban, a fele-más igában, a gyermeknevelésben, a tinédzserek nevelésében, a gyermekek kirepülésekor, a gyülekezetben témakörökben. Az alkalom végén beszámolót hallhattunk Emesétől a REMA misszióról.

A helybeli testvérnők szeretetvendégséggel szolgáltak. Hálásak vagyunk, hogy együtt lehettünk Isten jelenlétében, békességben és szeretetben. Mindenért az Úré a dicsőség!

Kaszta Amália, Hadadnádasd

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.