RMBGySz*

Új bemerítkező a Kőszikla gyülekezetben

A Kolozsvári Kőszikla Gyülekezet Isten kegyelméből 2018. május 27-én bemerítési ünnepet tartott. Orgován Tamás tett nyilvánosan is vallást arról, hogy Krisztus az élete Megváltója. Hála a hívő osztálytársainak, felismerhette, hogy Isten bűnbocsánatára van szüksége. Novák Zsolt és Budai Lajos lelkipásztorok végezték a bemerítést.
Az igehirdetés az ApCsel 1:8 alapján hangzott. Novák Zsolt prédikációjában a Szentlélek általi megújulást és ennek az életünkre való hatását hangsúlyozta. Különleges ünnepben volt részünk azért is, mert a bemerítkezőn kívül új tagok is csatlakoztak. Őket és Tamást a Nehémiás 3. részéből köszöntötte a gyülekezet, idézve az igét, amely leírja Jeruzsálem falainak újjáépítését, s ahogy ebbe mindenki bekapcsolódik. Ugyanígy kell mi, keresztények, együtt építsük Isten országát.
Kívánjuk, hogy a Szentlélek megújító ereje egyre inkább megmutatkozzon a bemerítkező és minden keresztény életében! [Lázár Ernő]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.