2017. november 10., péntek

DÉLELŐTT | 
Az első feltámadás

Igehely: Jel 20:1-6; Kulcsige: Jel 20:6a „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban.”

„Boldog és szent az, akinek része van első feltámadásban” (Jel 20:6a) János apostol kijelentése, hogy boldog és szent az, akinek része van, az első feltámadásban, egyszerre beszél következményről és feltételről. A Thesszalonikaiakhoz írt levélben Pál apostol a következő igazságról beszél: „Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak” (1Thes 4:16).

Krisztus visszajövetelekor feltámadnak azok, akik Krisztus gyermekeiként meghaltak, és az akkor élő hívő emberekkel együtt mindnyájan a mennyországba fogunk elragadtatni Krisztussal. Micsoda vigasztalás ez! Azonban csak azoknak lesz ebben a feltámadásban részük, akik Krisztus drága vérében megmosattak. Akik a szentségtelen életet felcserélték a szent, tiszta életre, Isten dicsőségére. Élj úgy, hogy részed legyen a szentek feltámadásában!

Mit idéz elő benned, ha arra gondolsz, hogy lesz feltámadás? Tényleg úgy élsz a hétköznapokban, ahogy Isten elvárja tőled?

János Csaba

DÉLUTÁN | 

„Ne szégyenítsd meg reménységemet!”

Igehely: Zsolt 119:113-120 „Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet. Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem. Távozzatok tőlem, ti, gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat. Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet! Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel. Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád. Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet. Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.”

Sokféle dologban reménykedünk életünk során. Több minden meg is valósul ezekből, de vannak olyan dolgok, amelyekben hiába reménykedünk, soha nem fognak valóra válni. A zsoltáríró reménységéről nem tudunk bővebben, mert az ige nem ír a reménysége tárgyáról. Úgy látjuk, hogy hivatkozik Isten ígéretére, és várja annak beteljesedését. Mennyi az esély arra, hogy reménysége beteljesedjék? Minden esély megvan rá, mert Isten az ő ígéreteit valóra váltja. A mi ígéreteink őbenne lettek igenné és ámenné. Péter apostol első levelében így fogalmaz: „Ezért áll ez az Írásban: „íme, leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz abban, nem szégyenül meg” (1Pt 2:6).

Imádkozzunk azért, hogy rendíthetetlen hitünk legyen Isten ígéreteiben, és várjuk azok beteljesedését!

Nagy Kasza Zoltán

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”