2018. február 8., csütörtök

DÉLELŐTT | 
Nem erősebbek Jézusnál az ördögök sem

Igehely: Lk 8:26-39; Kulcsige: Lk 8:33 „Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. A nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt.”

Olyan világban élünk, amelyikben egyre népszerűbbé válik az okkult és ördögi dolgokkal való foglalkozás, amit ártatlanak állítanak be. Pedig ő csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson (Jn 10:10) álcázva magát addig, amíg sikerül valakit elfoglalnia. Talán a gadarai ember is így lett megszállva az ördögöktől, akik majdnem tönkre tették.

Jézus pedig azért jött, hogy az ördög fejét tapossa (1Móz 3:15) és hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat (Lk 4:18). Világosan látszik ebből az igeszakaszból is, hogy Jézus hatalmasabb az ördögnél, mert Jézus az erősebb fegyveres (Lk 11:21-22), és Sátán kénytelen leborulni előtte, felelni a kérdésére, engedélyt kérni, sőt engedelmeskedni néki.

Bátorítson ez az igeszakasz és késztessen az engedelmességre, hogy szilárd hittel Jézusban, ellene álljunk az ördögnek mint ordító oroszlánnak, aki így elfut tőlünk (Jak 4:7; 1Pt 5:8-9).

Szabaddá tett Jézus a kötelékektől? Hirdeted a környezetednek, mit tett veled Jézus?

Dézsi István

DÉLUTÁN | 

Tanuld meg Isten útját

Igehely: Zsolt 25:4-7

A gyermek úgy gondolja, ő már mindent tud. Esések, kudarcok ébresztik a realitásra: még nagyon kezdő, van még mit tanulni. Jó dolog mikor a lelkünk már így tud fohászkodni: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!”

A munka, a tanulás a mi részünk, az áldást, a növekedést az Úr adja. Látjuk mennyire szükséges megtanulni írni, olvasni, egy mesterséget elsajátítani. De az Isten útja fontos nekünk? Nem születünk ismerve azt, saját erőnkből kevésre jutunk el. A lényeget, a részleteket megfogni tanító által lehet. „Taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem.”

A kisgyerek sokszor elesik, míg járni tanul. De mindig feláll, újból próbálja, és egyre jobban megy. Tanuljuk az Úr útját, járjunk rajta. Ha elfáradunk a tanulásban, ne adjuk fel, kezdjük újra, mélyüljünk el benne. Menni fog!

„Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek!” (Zsid 5:12)

Kisded Ernő

 Napi áhítat

Igehely: Róm 6:1–8; Kulcsige: Róm 6:6 „Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.”

Hála Istennek, hogy kijelentette ezeket a csodás igazságokat Pálon keresztül! Harcolunk, küzdünk az óemberünkkel, öldököljük, levetkőzzük, olykor mégiscsak kibújik vagy akár előtör belőlünk. „Vergődik az óember a kereszten.” – fogalmazta meg egy teológustársunk, amikor rosszat tapasztalt. Ez a lényeg! Isten célja, hogy megerőtlenüljön, érvényét veszítse, végső soron megsemmisüljön a régi életünk. Nekünk is célunk, hogy elszakadjunk a bűnben maradásnak (1.v.) még a gondolatától is; a bűnnek szolgálástól eljussunk a bűntől való megszabadulásig (7b.v.).