2018. május 23., szerda

DÉLELŐTT | 
A Szentlélek ad világos látást a bűnnel kapcsolatban is

Igehely: Jn 20:19-23; Kulcsige: Gal 5:5 „Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.”

Isten az, aki megbocsáthatja az emberek vétkeit, mert a bűn Isten ellen irányul. De akik megtapasztalták bűneik bocsánatát, és vették a Szentlélek ajándékát, eszközök lehetnek Isten kezében, hogy mások is átélhessék a bűntől való szabadulás csodáját.

A Szentlélek munkája nélkül nem lehet igazán hinni, és a hit sem üdvözít, ha a Szentlélek munkája hiányzik az életünkből (Gal 5:5). A Szentlélek rávilágít bűneinkre, munkálja a hitet, Jézus áldozata által meg lehet tisztulni, így Isten előtt igazak lehetünk, és ily módon lehet igazi reménységünk az örök élet felől. A megigazulás nélkül az ember élete egy hullócsillaghoz hasonlítható, amelynek fénye kialszik. Az igazságnak, amit Isten a Lelke által munkált ki bennünk, jutalma van.

Megvan-e benned az a készség, hogy engedj a Szentlélek munkájának, aki leleplezi bűneidet? Tud-e használni az Úr, hogy mások is meglássák bűneiket?

Fekete Csaba

DÉLUTÁN | 

A Szentlélek minősítő vezetése 

Igehely: Róm 8:12-17

A test cselekedetei azok a bűnök, amelyek a régi természetből fakadnak (Gal 5:19-21). Amennyiben ezek érvényesülnek valakinek az életében, úgy a bűntudat, szégyen és félelem is jelen van, és ezáltal a Sátán uralja az ember életét. A jó hír azonban: Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Ha valaki a bizalmát Jézus Krisztusba veti, megszabadul a bűn rabságából, és Krisztus Lelke lakozást vesz az életében. A Szentléleknek nagyon fontos szerepe van, mert Lélek által lehet megöldökölni a test cselekedeteit, amelyek gátolják az embereket abban, hogy Isten akarata szerint éljék életüket.

A Lélek nem csupán a bűn elleni harcban ad győzelmet, hanem Ő folyamatosan jelen van az élet minden területén, és azon fáradozik, hogy Krisztust formálja ki a hívő ember életében. A Lélek vezeti is a hívő embert, és aki ezt megtapasztalja, az abban a bizonyosságban élhet, hogy ő az Isten gyermeke. Az Ige olvasása, imaélet, a testvéri közösség ápolása mind azt a célt szolgálja, hogy az Úrba vessed bizalmadat, és a Lélek vezetése megvalósuljon!

Fekete Csaba

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).