RMBGySz*

2019. június 4., kedd

DÉLELŐTT | 

„Szeretetet gerjeszt-e a gyülekezet?”

Igehely: 1Kor 4:14-21; Kulcsige: 4:21 „Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel?”

A legtöbb gondja Pálnak a Korinthusi gyülekezettel volt. Most a beképzeltség, gőg, önteltség, pártoskodás szelleme kerítette hatalmába a gyülekezet egy részét. Az apostol mindezek mögött a lelki felfuvalkodottságot látja. Figyelmeztetve inti a gyülekezetet, hogy az evangélium üzenete sáfárságra kapott érték, amellyel nem bánhatunk akárhogy, saját tetszésünk szerint. Az apostol nyíltan kimondja a gyülekezetnek, hogy mindenük amijük van, ajándék és nem saját szerzemény. „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4:7)

Kedves olvasóm, barátom, Krisztusban testvérem, őrizkedjünk olyan

Önbölcselkedésektől, ami a tiszta evangélium üzenete fölé helyezné bűnre hajló, fölényeskedő természetünket. Óvakodjunk az elbizakodottságtól, ami szellemi önteltséget gerjeszthet szívünkben. Gyakoroljuk az alázatot, a szeretetet, a szolgálatkészséget. Gerjesszük a Szentlélek tüzét közösségeinkben, hogy kifelé áradjon a szeretet, a szelíd lelkület és megkedveljenek az emberek.

Szeretetet gerjeszt a gyülekezet ahova jársz, ahova tartozol?

Mennyire veszed ki a részed, a munkából?

Mucsi János

DÉLUTÁN | 

... vezet

Igehely: Róm 8:12-14

A keresztyén élet legnagyobb szüksége a vezetés. El kell ismerjük, hogy a megtérésünk után kérdésekkel és bibliai fogalmak értelmezésével küszködtünk. Nem értettünk sok mindent és szükségünk lett volna valakire, egy jó barátra, egy megértő testvérre a gyülekezetből, akinek megnyithattuk volna szívünket és elmondhattuk volna kérdéseinket. A megtért hívő ember számára megmentő valóság, hogy többé nem kötődik a testhez. A kísértések, próbák, betegségek maradnak továbbra is és fenyegetőznek, sőt végig kísérik a földi életet. De a megtérés után a Szent Lélek elfoglalja vezető helyét a hívő életében, és a test cselekedetei legyőzhetők lesznek. Többé nem akadályozhatnak az örökéletre vezető úton. A bűn mesterkedései, ha a Szent Lélek vezetését, tanítását elfogadom, megsemmisíthetőek.

Kedves barátom, testvérem, akik Krisztus kezébe tették életüket azok Lélek szerint járnak, mert elfogadták teljes mértékben a Szent Lélek vezetését. Pál apostol szavaival zárom gondolataimat: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8:14)

Mucsi János

2019.06.04.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.