RMBGySz*

2019. május 18., szombat

DÉLELŐTT | 

Hálaadással énekeljetek

Igehely: Kol 3:16-17; Kulcsige: 3:16 „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.”

Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni lelki és nem lelki énekek között. Segít ebben az, ha tisztában vagyunk az ének három, alapvetően fontos elemének ismeretével. Az első a szöveg. Isten igéje által szól, mi is szavainkkal szólunk Hozzá. Ő szavával buzdít és hordoz minket, mi pedig Isten igéjét hirdetjük az embereknek. Egy ének csak akkor nevezhető lelkinek, ha szövege biblikus és az Úrra mutat. A második alapvető eleme a lelki éneknek a dallam. A dallamnak és az összhangnak (harmó­niának) feladata, hogy hordozza a szöveget, hogy kedves csengéséért vonzóvá tegye azt. A dallam kihangsúlyozza a mondanivalót. De ez azt feltételezi, hogy a dallam és a harmó­nia a szövegnek alárendelt legyen. Csak így lehet a zene a lelki ének második alapvető eleme.

A szöveg időmértéke és a versritmus szabja meg az egész költeménynek a ritmusát. Egy olyan ritmus, mely nincs összhangban a szöveggel, annak ritmusával, csökkenti a szöveg kifejező erejét és csak zavarólag hat. Ha viszont a ritmus a szöveghez simul, akkor az is segíti hordozni a szöveget és aláhúzza a mondanivalót, és így a harmadik elemévé válik a lelki ének­nek.

Igyekezzünk, hogy szavaink, éneklésünk és tetteink között is legyen meg a Neki tetsző harmónia!

Oláh Lajos

DÉLUTÁN | 

Ne látszatra szolgáljatok!

Igehely: Kol 3:22-25

Valaki úgy nyilatkozott egyszer, hogy ma már nem lehet megvalósítani, hogy mindenben Istentől függjünk. 24 órás életünkben hogyan lehetne mindenbe beépíteni Istent? Az ilyen ember nem számol Istennel és igéjének sem tud örülni. Bizonyára nem ismeri az első Zsoltár első három versét sem. Pedig csodálatos dolog azt átélni és ígéreteivel számolni. Az előbbi személy nem tud a szellemi dolgokra figyelni, inkább kizárja Isten létezését az életéből. Csak a világi dolgokra koncentrál, meg arra, amit az emberek látni akarnak. De ha Isten Lelke lakik bennünk, akkor megváltozik a szolgálathoz való hozzáállásunk és lelkületünk is. Már nem látszat szerinti lesz, és nem csupán a szemnek történik. (Ef 6:6-13)

Ha valami hiányosságot találsz magadban, imádkozó szívvel tedd le az Úr elé. Meg fog változni a szolgálatod, éneklésed, bizonyságtételedben és az igehirdetésedben pedig üzenet lesz.

Imádkozzunk a holnapi istentiszteletekért, az igehirdetőkért és minden szolgálatért! Hadd tegyék azt tiszta szívvel és jó lélekkel!

Bödő Zoltán

2019.05.18.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.