RMBGySz*

2019. május 19., vasárnap

DÉLELŐTT | 

Boldog igeolvasók és -hallgatók

Igehely: Jel 1:1-8; Kulcsige: 1:3 „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.”

A híradás csúcstechnológiájának korszakát éljük. Az emberek szinte már hírfüggők lettek. Még nincs is vége egy eseménynek, máris képek és videók özönlenek fel az internetre. Az információáradat azt a képzetet kelti bennünk, hogy mindenről tudunk. Vajon tényleg minden lényeges információ a birtokunkban van? A Biblia az egyetlen hírforrás, amely képet ad Istenről, az ember állapotáról és az elkövetkező eseményekről. Ezért boldog, aki ezt olvassa, hallgatja és megtartja! A Biblia egyedi azért is, mert nemcsak arról számol be, ami már megtörtént, hanem arról is, ami ezután fog történni. A Jelenések könyve olyan eseményekről beszél, amelyeknek ezután kell megtörténniük. Egyedül Isten tud bölcsességet adni ezeknek a megértésére. A történelem főszereplője Jézus Krisztus, akinek születéséhez kötődik időszámításunk kezdete, a visszajöveteléhez pedig az időszámításunk vége. Mi az, amit még megtudhatunk ebből a könyvből Jézusról?

Jézus visszajön! Történelmi tény, hogy Jézus, az Isten Fia, a földön járt. Megígérte tanítványainak, hogy vissza fog jönni. A Jelenések könyvében újból megerősíti visszajövetelének tényét, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek ezt megelőzik. Fel vagy-e készülve Jézus visszajövetelére?

Jézus megváltott minket. Azért született meg erre a világra, hogy minket, bűnös embereket a halála által megváltson. Ez az áldozat mindenkire érvényes, aki hittel elfogadja azt. Megköszönted már Jézusnak, hogy teérted is meghalt?

Jézus a menny és a föld királya, a föld királyainak fejedelme. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. A világ eseményeit Jézus tartja az irányítása alatt. Lehet, hogy most sokan megvetik Őt, de amikor visszajön, siratni fogja a föld minden nemzetsége. Ő a te életed királya?

Jézus szeret minket. Ez a legfontosabb üzenet, amit át akar adni nekünk. Ezért hagyta ott a menny dicsőségét. Ez a szeretet az, ami megváltoztatja szívünket. Mit jelent számodra Jézus szeretete?

Jézus országába fogad minket. Nem ezen a földön van örök otthonunk. E világ elmúlik, de lesz egy új ég és új föld, ahol Jézussal együtt tovább élünk és uralkodunk. Ennek tudatában éled földi életedet?

Nagy Ferenc

Imaáhítat: 

Könyörögjünk lelki látásért! – Zsolt 119:18

Bibliaóra: 

Legyünk állhatatosak a testvérszeretetben! – Zsid 13:1-25 (Zsid 13:1)

DÉLUTÁN | 

Az üdvözítő kegyelem tanít

Igehely: Tit 2:11-15

Betegségemből adódóan sokszor beszélgetek a Professzorommal. Egyszer azt mondta nekem: most tegyük félre az orvosi könyveket, majd három dolgot javasolt... Én most azt mondanám, tegyük félre a világi okoskodásokat és vegyük vissza a BIBLIÁT. Fáj, amikor azt hallom, az üdvösségért semmit nem kell tennünk! Mintha ott lógna a szegen és csak le kellene akasztani. Némelyek így is tesznek. Fölveszik a vallásosság köntösét, aztán azt sem veszik észre, hogy már rég bemocskolták lelküket. Nem is igazán törődnek vele.

Igaz, az ember egyedül nem tud semmit tenni, viszont a mai Ige épp arra figyelmeztet minket, hogy Isten megtette a maga részét. (Ef 2: 4-10) A 6.vers szerint már beültetett minket a mennyei világba. Képzeljük el, hogy én a 8 osztályommal kapok egy értesítést és jelenkezem az oxfordi egyetemre hallgatónak. Képtelenségnek tűnik, de valaki meggyőz és én elmegyek. Ennek az igének is valami hasonló üzenete van. (1Pt 2:3-6) Hat „tantárgyat” említ meg az apostol:

1. megtagadni a hitetlenséget - (Jn 20:24-29)

2. megtagadni (megvallani) a világi kívánságokat – Mk 4:19

3. józanul gondolkodni - (Zsolt 36:5)

4. igazságban járni - (Jn 3:19-21)

5. kegyesen élni - (Lk 6:45)

6. várni Krisztust - (Jud 21)

Hogy jöttél most a gyülekezetbe? Gondoltál-e arra, hogy Jézus már itt lesz? És ha végignézel magadon, milyen a ruhád? (Jel 3:17-18) Hogyan készülsz szolgálni Őt? Milyen az indíttatás, kinek akarsz megfelelni, kinek keresed a dicsőségét? (Mt 24:44-46) Végig kell járnod az élet iskoláját, meg kell tanulnod a „tantárgyakat” és fejedre kerül az a szép korona. Valakitől hallottam, hogy egy szakadék fölött ki volt feszítve egy kötél, amelyen egy kötéltáncos áttolt egy targoncát. Amikor sikeresen visszaért, megkérdezte a bámészkodókat, hogy elhiszik-e, hogy ismét átviszi. Igen – volt a válasz. Akkor tessék beleülni! – válaszolta a művész. Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges. (Jn 3:3,6-8) Segítsen az Úr, hogy megértsd, elhidd és megtapasztald Isten csodálatos hatalmát!

Bödő Zoltán

2019.05.19.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.