RMBGySz*

2019. május 20., hétfő

DÉLELŐTT | 

Az Úrban elhunytak boldogságának oka

Igehely: Jel 14:6-13; Kulcsige: 14:13 „És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.”

Négy felhívás hangzik el ebben az igeszakaszban, a végidővel kapcsolatban: (1.) A kegyelem ideje hamar lejár! Ezt a korszakot már Ézsaiás próféta is megjövendölte: „Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját” (61:2). Hirdetnünk kell, hogy egyedül Jézus Krisztusban van bűneinkre bocsánat. Féljük az Istent, mert a kegyelem ideje hamarosan lejár! (2.) Ítélet a nagy Babilon felett! Az ördög azon fáradozik, hogy felépítse a gonoszság fellegvárát. Így kezdték el építeni a Bábel tornyát, így törtek a babilóniaiak világuralomra, így próbál az ember ma is Isten nélkül magaslatokat építeni. Megrendült a világ, amikor New York-ban az ikertornyok leomlottak. Lesz ennél még nagyobb rémület is, amikor összedől minden, ami a gonosztól van. (3.) A fenevad imádata ítéletet von maga után! Lesz egy korszak, amikor a fenevad imádása egyre nyilvánvalóbb lesz. Az embereknek dönteniük kell majd, hogy Istent vagy a fenevad bélyegét választják. (4.) Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg! Lesz egy korszak, amikor olyan nagy lesz a nyomorúság a földön, hogy azokat mondják majd boldognak, akik meghaltak. De még a halál sem jelent megváltást, csak azoknak, akik az Úrban halnak meg! Biztos vagy benne, hogy részed lesz az első feltámadásban?

Nagy Ferenc

DÉLUTÁN | 

... megtagadni a hitetelenséget

Igehely: Mk 9:14-29

Mindhárom evangélista - kevés eltéréssel – megemlíti az esetet. Panaszkodnak Jézusnak, mert nem tudják megoldani a problémát, még a tanitványok sem. Az egyik evangélium Isten nagyságát emeli ki, (Lk 9:43) kettőnél szó van a könyörgés és a böjt szükségességéről. De mindhárom evangéliumi beszámolóból kiderül, hogy jelen volt a hitetlenség. Jézus kijelentésére: minden lehetséges annak, aki hisz, jön az apa válasza: Hiszek, de segíts a hitetlenségemen! Valamennyien kerülhetünk hasonló helyzetbe, amikor a dolgok elakadnak, mi pedig várjuk a megoldást. Gondolkodj komolyan: hogy állsz a hit dolgában, van-e hited, akár egy mustármagnyi is? Isten dicsőségére kell történnie mindennek. A könyörgés és böjtölésben van-e gyakorlatod? Szoktál-e közel kerülni így az Úrhoz? Kaptál-e kegyelmi ajándékot? (1Kor 12:3-13) Egyszer valaki azzal dicsekedett, hogy ő tud gyógyítani. Azt mondtam erre, ha (csak) te tudsz, akkor az nagy baj. Én már sokszor tapasztaltam Isten gyógyító érintését úgy a saját, mint mások életében.

Bödő Zoltán

2019.05.20.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.