RMBGySz*

2019. május 23., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Boldogító uralkodás

Igehely: Jel 20:1-6; Kulcsige: 20:6 „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.”

Jézus Krisztus Úr minden felett! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége (Ézs 9:6). Jézus kész arra, hogy uralmát szolgáival is megossza. Ő az, aki még a Sátánnak is lehetőséget adott, hogy uralkodjon. Sajnos, a Sátán a hatalmat szüntelenül a gonoszság kiteljesítésére használta. Ezért a birodalma nem állhat meg. Lehetőséget kapott hatalma kibontakoztatására, de mivel felfuvalkodott Teremtőjével szemben, az uralom elvétetik tőle, megkötöztetik, és majd az örök tűzbe vettetik. Hasonlóképpen teremtette Isten az embert is, és hatalmat adott neki, hogy uralkodjon a földön. Az embernek is választási lehetőséget adott, hogy birodalma felépítésére a bűn fegyvereit vagy a szeretet kincseit használja. Ha az ember nem tér meg bűnös állapotából, az uralom tőle is elvétetik. Ez a földi élet annak a próbája, hogy az ember tud-e építő módon uralkodni a rábízottakon. Ha az ember a kevésen jól sáfárkodik, akkor majd a mennyben sokra bízatik. Milyen dicsőséges lesz majd Jézus Krisztussal a mennyben uralkodni!

Ott leszel-e te is az első feltámadáskor azokkal együtt, akik Jézusról még az életük árán is vallást tettek, akik nem imádták a fenevadat, és akik nem vették fel annak bélyegét?

Nagy Ferenc

DÉLUTÁN | 

... igazságot cselekedni

Igehely: 1Jn 3:4-9

Olvasd el a Titusz 3:3-8 igeszakaszt is. A 3. versben magadra ismerhetsz, majd tovább olvasva megismerheted Isten irgalmát, kegyelmét, ami a tied is lehet, ha hiszel Jézus Krisztusban. Olvasd hozzá a Jn 3:1-7 részt is. Imádkozó szívvel gondolkodj el ezen a fontos kijelentésen. Az újjászületés többet jelent, mint az ember megtérése. Csak újjászületve tudod igazán megismerni és látni Istent. Bűnt cselekedni vagy vétkezni olyan, mint verembe esni. Látod a bűnt és szándékosan belelépsz. Láttál-e már olyan emberszabású műanyag gömböt, amelybe beültetik a gyereket és vízre engedik? Amíg benne van, biztonságban van és teljesen száraz. Ha megpróbálna kilépni belőle, beleesne a vízbe. Erről beszél igénk 6. verse. Majd felvázolja a kétféle embert. Aki Istentől született, az igaz és az igazságot cselekszi. Aki az ördögtől van, az bűnös és a bűnt cselekszi. De Jézus Krisztus azért jött, hogy az örödg munkáit lerombolja, (8. v.) a bűnöket elvegye, (5. v.) hogy új minőségünkben, szellemi emberként képesek legyünk igazságban járni és igazságot cselekedni.

Bödő Zoltán

2019.05.23.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.