RMBGySz*

2020. augusztus 7., péntek

DÉLELŐTT | 

A közelgő ítélet okai

Igehely: Jer 5:1-31; Kulcsige: Jer 5:30 „Borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban.”

Egy régi magyar mondás így hangzik: „Keresi a kákán a bököt!” Azt pedig nehéz megtalálni! Isten is így keresi az okokat népe ellen? Sajnos, népe bűne nagyon is nyilvánvaló: leselkednek és embereket fognak, házaik telve vannak alattomossággal, a beszédük gonosz, a gyengéket elnyomják, megvesztegetés miatt szenved a szegény. De van ennél rosszabb is: a próféták hazugságot prófétálnak, a papok önkényesen hatalmaskodnak!

Még ha a közember vétkezik is, a pap segítségére lehet a helyreállásban, de ha a pap is, a próféta is hamis, ki fogja helyretenni a dolgokat? Ezeket látta Isten a népe életében. „Szörnyű és borzasztó dolgok.” A melléknevek közös jelentéssel bírnak, mégpedig: félelmet, rémületet keltő (esemény, jelenség, látvány), amely elutasító, bénító vagy menekülésre késztető érzést vált ki a szemlélőből. Egy másik értelmezés szerint: nagyon gyötrő, nagy kínt, testi vagy lelki fájdalmat okozó (állapot, körülmény, következmény). Nos, ilyen állapotba került Izráel. Isten gyötrődve, fájó szívvel készíti elő népe ítéletét.

Életedben vannak-e meg nem vallott bűnök? Kérd Isten Lelkét, hogy minden bűnödet hozza felszínre, hogy az ítélet napján ne legyen a „kákádon bök”!

Molnár Ottó

DÉLUTÁN | 

Áldozatával eltörli a bűnt

Igehely: Zsid 9:23-28 Kulcsige: Zsid 9:28 „Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.”

Ahogy öregszünk, észrevesszük, hogy egyre jobban ragaszkodunk tárgyainkhoz. Nem mindent dobunk ki, eltesszük arra gondolva, hátha jó lesz még valamire. Sokszor bűneinket raktározzuk ilyen módon, mindössze annyit teszünk, hogy felületesen megvalljuk azokat. Visszatér az óemberünk, gyenge a lelki életünk, nem haladunk a szolgálatban, mert nem hozzuk bűneinket a kereszthez. Az idők végén megjelenő Messiás áldozatával eltörli a bűnt. A Krisztus vérének van ereje erre. Míg az ószövetségi áldozatok vére csupán eltakarta a bűnt Isten elől, addig az új szövetség vére teljesen eltörli azt.

Jézus földi munkássága befejeződött, amikor a bűnt eltörölte, a romlott kapcsolatot helyreállította. Ennek eredményeképpen a bűnbánó és bűnt elhagyó megszabadul terheitől. Tehát nem lehet „raktáron” bűn!

De nem csupán világunkra korlátozódik Jézus munkássága. A levél szerzője említi: a mennyben jelenleg is folytatódik a munka. A Krisztus által elfoglalt hely jelenleg is az emberiség javát szolgálja, az a trón a kegyelem trónja, ahová bátran jöhetünk. Ha megtaláltuk a helyünket e trón előtt, akkor a mennyben is lesz helyünk.

Molnár Ottó

2020.08.07.