RMBGySz*

2021. június 11., péntek

DÉLELŐTT | 

Nem hiábavaló erőfeszítés

Igehely: 1Kor 15:55-58; Kulcsige: 1Kor 15:58 „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

A Krisztusba vetett hit által győztesek vagyunk. Miért vagyunk győztesek? Mert Krisztus győzött a halál és a sír felett. A legnagyobb ellenségünk, a halál, amely annyi szenvedést és fájdalmat okoz, meg lett fosztva fullánkjától. Úgy, ahogy a méhecske, hogyha megszúr, elveszíti a fullánkját, és rövid időn belül elpusztul. A mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten megsemmisítő csapást mért a halálra. Az élet legyőzte a halált örökre. Tehát a feltámadás bizonyosságának, és annak a ténynek az alapján, hogy a Krisztusba vetett hit nem hiábavaló, Pál apostol inti szeretett testvéreit, hogy álljanak mozdíthatatlanul, buzgólkodjanak mindenkor az Úr munkájában, tudva, hogy a munkájuk nem hiábavaló az Úrban.

A feltámadás ténye és igazsága mindent megváltoztatott. Ez ad számunkra is reményt és szilárdságot, valamint tesz képessé, hogy erőveszteségeink ellenére is haladjunk előre a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges országa felé. Ebben segítsen, és legyen velünk az Úr!

Rusu Sándor

DÉLUTÁN | 

Miként vélekedünk a bűnösökről?

Igehely: Zsolt 139:1–2, 19–24; Kulcsige: Zsolt 139:21 „Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, URam? Ne utáljam-e támadóidat?”

Már az első versben azzal kezdi a zsoltáros, hogy Uram, te ismersz engem, te mindent tudsz rólam, hiába is próbálnám elrejteni. Előttem te mész, mögöttem te lépsz, betakarsz és bekerítesz: itt tulajdonképpen bevallja azt is, hogy Isten irányítja és vezeti.

Megvan a személyes kapcsolatunk Istennel? Ha helyesen viszonyulunk hozzá, akkor Isten szerint vélekedünk a körülöttünk levő emberekről, de a bűnös világról is. Ismered az Istent? Mert Ő ismer téged. Ő ismer téged, így csak egyetlenegy dolgod van: Uram, mutasd meg, hogy ki vagyok én! Lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy nem lesz könnyű. Fájdalmas tud lenni olykor ez a folyamat, de Isten keres bennünket. Nemcsak Ádámnak mondta, hogy: hol vagy? Ő téged is keres. Ő ismer, és meg akarja mutatni neked, hogy milyen veszélyes lehet önmagadra, és másokra is, ahogy vélekedsz embertársaidról.

Ne felejtsd, a bűnt kell utálni, az embert pedig szeretni, és megtenni mindent a megmentése érdekében! Az Úr segítsen meg mindannyiunkat ebben!

Rusu Sándor

2021.06.11.