RMBGySz*

2021. május 11., kedd

DÉLELŐTT | 

A menny az Úr tulajdona

Igehely: Zsolt 89:1-19; Kulcsige: Zsolt 89:12 „Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti.”

A zsoltár témája lépcsőzetesen bontakozik. Már a zsoltár címében megtaláljuk az utalást a Dávid házával kötött szövetségre. A szövetség Isten jóságának, kegyelmes tetteinek bizonyítéka, amely megmarad rendíthetetlenül, és amire minden nehéz helyzetben hivatkozni lehet. Isten országa a lélek hona. Mondhatom, hogy Isten országa a lelkem otthona? Olyan, mint a lelkem bölcsője? Újjászületésem helye?

Valaki, aki lelkében komoly sérüléseket szenvedett, így fogalmazott: „Élvezeteket könnyen lelek, de nincsen megelégedettség az élvezetekben.” Vajon miért nincsen ott a mélyben, a lélek bensőségében megelégedettség? Gyakran fellép a hiányérzet, a frusztráltság, a depresszió, a kirekesztettség érzése. Vajon nem azért történik-e mindez velünk, mert a lélek nem elégszik meg, sőt nem is fogad el pótlékokat, helyettesítőket (anyagi siker, karrier, jólét, keretes vallásosság stb.)?

Az Úr Jézus kijelentette: „Isten országa tibennetek van.” Ebben a kijelentésben van az új világ magva, az újjászületés motivációja, amit, sajnos még a keresztyén világban is kevesen vesznek komolyan. A zsoltár szavaival buzdítalak áhítatra: „Boldog nép az, amely tud neked ujjongani…”

Mucsi János

DÉLUTÁN | 

A lélektelen áldozat hiábavaló

Igehely: Ám 5:21–27; Kulcsige: Ám 5:22 „Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hizlalt állatokból adtok!”

A formális istentiszteletek és a lélektelen áldozatok voltak Ámósz próféta idejében Izráel népének a bűnei. Ezeket rója fel a próféta, amikor átadja nekik Isten üzenetét. A szentélyekhez való zarándoklat csak szokássá vált, nem volt bűnbánat, igazi megtérés és őszinte istenimádat. A nagy zarándoklati napokon Ámósz kiállt a nép elé, és elmondta Isten dorgáló üzenetét, amivel a főpap és a vezetők haragját vonta magára. Békétlenkedőnek tartották, és összeesküvést szítónak bélyegezték prédikációi miatt. Végül nemkívánatos személynek nyilvánították.

Ámósz próféta felhívta a nép és a vezetők figyelmét, hogy Isten nem zsarolható kövér égőáldozattal, hangos énekléssel és hangszerek pengetésével. Tisztán és maradéktalanul közvetítette Isten üzenetét: „Ezt mondja az Úr Izráel házának: Engem keressetek, és éltek!” (Ám 5:4) Isten igéje határozott és egyenes, nincs mellébeszélés. A szentélyekhez való zarándoklás legyen őszinte és bűnbánatos. Izráelnek a jót kell keresni, Isten parancsait és utasításait kell követni.

Drága testvérem, az Istennel való kapcsolatot helyre lehet hozni, de csak egy módon: „Áradjon a törvény, mint a víz; és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5:24)

Mucsi János

2021.05.11.