RMBGySz*

2021. október 25., hétfő

DÉLELŐTT | 

Isten pontosan tudja szándékainkat

Igehely: Zsolt 139:1-24; Kulcsige: Zsolt 139:4 „Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.”

Dávid megvallja, hogy az Úr szándékai életével kapcsolatban milyen drágák neki. Nehéz időszak, mert király is volt, de mégsem, felkenték, de Saul uralkodott, sőt üldözte, és még olyan álnok emberek is voltak körülötte, akik szépet mutattak, de rosszat akartak neki. A hívők életében is vannak nehéz időszakok azért, hogy kitűnjön, a korábbi szép szavak megállják-e a helyüket. Isten jobban ismer minket, mint mi magunk, ezért egy-egy új szituációban általában magunkat tudjuk csak meglepni, az Urat sosem. Mások is félreérthetik szándékainkat, míg Isten pontosan értelmezi azokat. A zsoltáros Isten előtt kitárja a szívét, mert úgy érzi, nem tud megbírkózni a gondokkal. Rábízza élete vezetését, hiszen Ő tudja életünk eddigi és ezutáni részleteit, napjaink számát, és jót akar nekünk. Nem takargat semmit, hiszen az Úr az álarc mögé lát, nem lehet becsapni, elbújni előle, mert mindenütt jelen van. Az Úrnak megvannak az eszközei arra, hogy vezessen minket, csak legyen, aki figyelje és kövesse.

Szabó Róbert

DÉLUTÁN | 

A sorsdöntő akadály

Igehely: Mt 19:16–22; Kulcsige: Mt 19:21 „Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!”

Nem általános jelenség, hogy az üdvösség foglalkoztasson valakit, aki nagyon gazdag, ráadásul fiatal és főember is. Ezt a társadalmi réteget inkább lefoglalja a szórakozás, üzlet, a sok tennivaló. Ez a fiatalember érezte lelki sivárságát és tudta, hogy az örök élet több, mint szertartások vagy törvények megtartása. Fel is teszi a kérdést Jézusnak, hogy mi az, amit ő személyesen meg kell tegyen az üdvösségéért. Kirívó bűnök nem kötözték meg, de nagyon elszomorodott Jézus válaszára, mert úgy tűnik, hogy a pénz szeretete bálványimádóvá tette. A pénz szerelme, a meggazdagodás vágya sok embert megkötöz ma is, és nagy kegyelem az, ha felismerjük, hogy milyen akadály ez a Krisztussal való kapcsolatunkban. Visszás jelenség játszódik le azok életében, akik a vagyonban remélik a boldogság megtalálását, miközben ebben az esetben is fordítva történik: megszomorodva távozott, szívéhez ölelve sok pénzét. Aki elhagyja az Urat bármi miatt, az csak szomorú lehet, viszont az Úr jutalmat ígér azoknak, akik megtagadják magukat, felveszik a keresztjüket, és követik Őt.

Szabó Róbert

2021.10.25.