2022. december 24., szombat

DÉLELŐTT | 
Az Ige testté lett

Igehely: Jn 1:14-18; Kulcsige: Jn 1:14 „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”

Az evangélisták között János az, aki fontosnak tartja, hogy rámutasson Jézus eredetére. Máté és Lukács is érinti a különlegességét, hisz leírják, hogy a Szentlélektől fogantatott. János azonban pontosít: Jézus nem más, mint az Ige, aki kezdetben már volt, Istennél volt, és ő maga Isten volt. Ami a Szentlélek által történt, az nem Jézus létezésének a kezdete, hanem az Ige emberré létele.

Ez az esemény azért történt meg, hogy megismerjem a törvény mellett – mely Mózes által adatott – az Isten kegyelmét. Ugyanis a törvény azt mondja el, ami az életem valósága Jézus nélkül. Pál megfogalmazásában: a törvény a bűnt ismertette meg. A kegyelem pedig arra mutatott rá, hogy nekem, bűnösnek, van lehetőségem megszabadulni Jézus által, és egy új életet élni. Mert Ő az Isten ama Báránya, aki elhordozta a bűneimet, és kegyelemből üdvözített.

Ezért van ekkora jelentősége annak az eseménynek, melyre épp ma emlékezünk. Az Ige tehát testté lett, és mi benne, a Szentlélek világosságában, Isten dicsőségét láthatjuk, Isten dicsőséges kegyelmének megnyilvánulását (Ef 1:6).

Ferenczi Lajos

DÉLUTÁN | 

Üdvözítő született a Dávid városában

Igehely: Lk 2:1-11; Kulcsige: Lk 2:11 „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Jézus születése Lukács leírása szerint az az esemény, amelyben a mennyei terv, mely már a prófétáknak is ki volt jelentve, a földi történelem legfontosabb eseményévé lesz. A Messiásnak dávidi leszármazottnak kellett lennie, és Betlehemben, a Dávid városában kellett megszületnie. Ez úgy valósult meg, hogy meghatározott időben Augustus császár kiadta az összeírás rendeletét. De nem csak ennyit látunk, hanem azt is, hogy a kiválasztott személyek életében is átélt valóság lesz a mennyei terv. Hiszen a rendelet érintette Józsefet és Máriát, akiknek el kellett menniük Názáretből Betlehembe, s épp amíg ott tartózkodtak, jött el a szülés ideje. Ezt az egészet az angyal a pásztoroknak nagy örömként hirdeti meg.

A nagy Üdvözítőn keresztül Isten ma is tud cselekedni, nagy örömtettet véghezvinni. Az Ő jó terve megvalósulásában a mai körülmények sem akadályok, sokkal inkább elősegítők. Az angyal ma is valami hasonlót mondana: mert Jézus él és uralkodik, s mivel Ő a nagy Üdvözítő, ezért ma is nagy örömöt hirdetek neked/nektek. Ő ma is Üdvözítőként, Szabadítóként akar jelen lenni az életedben.

Ferenczi Lajos

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem. Hosszú másodpercek után szem elől vesztettem a szüleimet. Nem tudtam, hol vannak. A szívem elkezdett hevesen verni, a fejemet kapkodtam egyik irányból a másikba. Amikor már a teljes kétségbeesés szélén álltam, megláttam édesapám integető kezét.