2022. november 28., hétfő

DÉLELŐTT | 
Az Ő világossága által van világosságunk

Igehely: Zsolt 36:1-13; Kulcsige: Zsolt 36:10 „Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.”

Isten csodálatos szabadítása lett a miénk: „Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata” (Kol 1:13-14). Az ároni áldásban pedig Isten népére árad Isten arcának világossága: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját te reád, és adjon békességet néked!” (4Móz 6:24-26, Károli).

Ez a megvilágosítás szükséges, hogy láthassuk Isten kegyelmének és hűségének méreteit (6. v.), vagy az Ő igazságának nagyságát és ítéleteinek mélységét, gondviselését az ember és az állatvilág iránt. Az Ő világosságában láthatjuk, hogy szárnya árnyékában van hely a számunkra (8. v.). Ebben a világosságban értékelődik fel az Úr háza és annak bőséges javai (9. v.). A dúslakodás bővölködést jelent az Úr házában: az Ige áldása, az imádságok, a lelki énekek, emberek megtérése, szolgálati lehetőségek, a testvérek együttlakozása, ahova küldi az Úr az áldást és életet örökké. Az Ő világossága által látunk világosságot!

Tőtős János

DÉLUTÁN | 

„Minden lélek az enyém”

Igehely: Ez 18:4-13; Kulcsige: Ez 18:4 „Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.”

Isten Igéje csodálatos titkot nyilatkoztat ki: minden lélek az Istené. Van egy párhuzam az Úr Jézus főpapi imádságában: „Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tieid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédeidet megtartották” (Jn 17:6 Károli).

A bűnök, amiket Ezékiel felsorol, a világiasság jellemzői. Csak néhányat említsünk: bálványimádás, paráznaság, mások nyomorgatása, kihasználása, kizsákmányolás, uzsoráskodás (6-8. v.) Ezek a bűnök ma is jelen vannak, hiszen a világ istene megtölti a földet erőszakossággal, és Isten népét is igyekszik megfertőzni.

A megtéréssel azonban minden megváltozik. Bálványimádás helyett Istenimádás, erkölcstelenség helyett égi tisztaság, mások kihasználása helyett „kenyeréből ad az éhezőnek, a mezítelent felruházza” (7. v.), Isten törvényét megtartja, és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, ő élni fog (9. v.).

A második zsoltár 8. verse ezt mondja: „Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket.” Nemcsak a Megváltó kérte el imádságban, hogy kik legyenek a tanítványai. Mi is kérhetünk megtérő embereket Istentől, akik egyik napról a másikra megváltoznak!

Tőtős János

 Napi áhítat

Igehely: 1Kir 3:5-15; Kulcsige: 1Kir 3:14 „Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.”

Amikor Salamon trónra lépett, és az Úr megjelent neki álmában, ő engedelmes szívet kért (9.v.). Ebből kiderül, hogy Salamon bölcs ember volt már azelőtt is, hogy az Úr olyan bölcs és értelmes szívet adott volna neki, hogy hozzá fogható nem volt előtte, és utána sem (12.v.). Dániel így magasztalja az Urat: „Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak” (Dán 2:21).