2023. december 10., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Elcsendesedés Krisztussal

Igehely: Mk 6:30-35; Kulcsige: Mk 6:31 „Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük.”

Az Úr Jézus elcsendesedésre hívja a lelki munkából visszatérő tanítványait. Isten Fia, aki ott volt a világ és az ember teremtésénél, jól tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Aki dolgozik, az nemcsak megérdemli a pihenést, de szüksége is van rá. Minél inkább túlzásba visszük a munkát, és elhanyagoljuk a pihenést, annál inkább romlik a teljesítőképességünk, csökken a figyelmünk, ami különböző veszélyekkel jár, nemcsak ránk nézve, de még másokat is veszélyeztethetünk.
Mivel az ember nemcsak test, hanem lélek is, és Isten gyermekeinek lelke a Szentlélek által élő kapcsolatban van Istennel, ezért szükségünk van nemcsak testi, hanem lelki elcsendesedésre is. Ha nem szánunk időt erre, akkor lelki életünk lassú, de biztos sorvadásnak indul. Belső emberünk meggyengül, képtelen lesz meghallani Isten szavát, képtelen lesz azt erővel továbbítani elménk és szívünk felé. Az eredmény pedig Istentől való eltávolodás, bűnbeesés, képmutató hívő élet lesz.
Pál apostol kijelenti: „élek többé nem én, él bennem a Krisztus.” Ha Krisztus él bennünk, akkor Ő az, aki vezet, aki uralkodik egész lényünk felett, mi pedig engedelmeskedünk és szolgálunk. De ehhez hallani kell az Ő hangját, ami hozzád szól, hallani azt, amit neked mond. Ehhez időt kell szánni a vele való közösségre. Hogyan is működik ez?
1.) Lehet a gyülekezetben, hiszen ebben az igerészben is Jézus nemcsak egyet, hanem minden tanítványt hívott, hogy vonuljanak félre. Ne hagyj ki, ha lehet, egyetlen gyülekezeti, testvéri összejövetelt sem, mert Jézus azt ígérte, hogy Ő mindig ott lesz, és téged is vár. 2.) Lehet elcsendesedni és felüdülni, ha imádkozó szívvel olvasod az igét, és figyelsz, mit üzen a te számodra, a te helyzetedre. Ne hanyagold el az ige olvasását és az elmélkedést! Időt kell szánni a félrevonulásra, ahol csak te és az Úr Jézus vagytok jelen, és addig imádkozni, ameddig megérzed az Ő jelenlétét, meghallod a hangját, és betölti lelkedet békességgel. Így nyer új erőt a belső embered.
Látogatod-e rendszeresen, és keresed-e az Urat a testvéri közösségben? Olvasod-e rendszeresen, elmélkedsz-e Isten igéjéről? Tartasz-e csendességet magányosan, böjtben és imában?

Balog Ferenc

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Adjunk hálát a rohanós nappalok utáni éjszakai csendes, pihenőidőért! – Zsolt 4:5

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Miért fontos megalázkodnunk? – Dán 4:28-34; 5:18-28 (Mt 23:12)

DÉLUTÁN | 

Megtartod az élet és békesség szövetségét?

Igehely: Mal 2:1-16; Kulcsige: Mal 2:5 „Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet.”

Isten kemény figyelmeztetést küld Izráel papjainak, akik arra rendeltettek, hogy Isten ismeretére, törvényeire tanítsák a népet. De letértek az útról, és képmutató életvitelük miatt sokan elbuktak. Ha nem szívlelik meg az intést, a nekik adott áldást átokká változtatja az Úr (2.v.). A Lévivel kötött szövetség élet és békesség szövetsége, amely nem avul el az évszázadok alatt, és elvárja az Úr, hogy megtartsák azt.
Ma Krisztus minden megváltott gyermekére érvényes az élet és békesség szövetsége. „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha” (Jn10:28). „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek” (Jn14:27). „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok” (1Pt 2:9). Ő úgy tekint ránk, mint papjaira, és amikor elé kerülünk, ebben a minőségünkben is számot kell adnunk neki. Mi az elvárás? Először is: éljünk elhívásunkhoz méltóan. Életvitelünket szabjuk Krisztus tanításához. Másodszor: „hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).
Atyánk a Fia vérével pecsételte meg a velünk kötött szövetséget, amelyben békességet és örök életet ígér nekünk, mi pedig engedelmességet és hűséget fogadtunk mindhalálig. Isten biztosan megtartja ígéreteit. Elmondható ez rólunk is? Tartsunk önvizsgálatot! Amikor hűtlenek vagyunk a szövetséghez, nemcsak a magunk üdvösségét veszélyeztetjük, hanem azokét is, akik figyelik életünket, hallják beszédünket. Isten haragjának egyik oka az, hogy a papok képmutató, felszínes életvitele miatt sokan elbuktak. Rettenetes, ha miattunk kárhoznak el emberek, akikért Krisztus drága vére folyt. Tegyünk meg mindent, hogy minket ne érhessen ez a vád!
A próféta konkrétan megnevezi a bűnöket, amelyekkel megszegték szövetségét: személyválogatás, idegen asszonyokkal való házasság, házassági hűtlenség, erőszakosság. Ha mi is komolyan gondoljuk az önvizsgálatot, és Isten felfed bennünk hűtlenséget, valljuk meg, kérjünk bocsánatot Istentől, és távolítsuk el a bűnt életünkből! Az Úr – a papok súlyos bűnei ellenére is – esélyt ad az ítélet elkerülésére, hiszen ezért figyelmezteti őket.
Hűséges voltál ma Istenhez? Hirdetted-e ma az evangéliumot valakinek?

Balog Ferenc

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
6 + 12 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.