2023. december 6., szerda

DÉLELŐTT | 
Összpontosítsunk a lelki dolgokra!

Igehely: Róm 8:1-8; Kulcsige: Róm 8:5 „Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaira.”

Ebben az adventi időben sok család azzal foglalkozik, hogy mi is kerüljön az ünnepi terítékre, és milyen öltözékben legyen a nagy napon. Mi, emberek hajlamosak vagyunk mindent kézzelfogható módon átalakítani úgy, hogy az nekünk legyen jó, nem gondolva másokra. Ezzel szemben az Ige azt mondja, hogy akik Krisztusban vannak, azoknak Lélek szerint kell járniuk, és teremniük kell a Lélek gyümölcsét. Miért nem vagyunk mi olyan só és fény, amilyennek kellene lennünk? Miért nem teszünk többet, hogy Isten országát közelebb hozzuk az emberi szívekhez és életekhez?
A mai korban ismételten szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a gonosz erői óriási támadásra készülnek Isten munkája ellen a világban. A Sátán hatalma egyedülálló módon szabadult el, sokakat megtévesztve, hogy a test szerint éljenek. Egyedül Isten képes megújulást és olyan lelki ébredést hozni, amely ellenszegül a gonosznak és meghiúsítja Sátán tervét. Olyan keresztyénekre van szüksége a mi világunknak, akik Lélekkel vannak telve, Lélektől vannak vezetve és Lélekkel vannak felvértezve. Te ilyen keresztyén vagy? Ha igen, tudd meg, hogy a Szentlélek Isten éppen most akarja neked adni ezt a megújulást.

Bakos Imre

DÉLUTÁN | 

Áldozathozatal, mint a tisztelet jele

Igehely: 2Sám 24:18-25; Kulcsige: 2Sám 24:24 „De a király ezt felelte Araunának: Így nem! Csak pénzért fogadom el tőled, mert nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat ötven sekel ezüstért.”

Miután Isten megállította a pusztító angyalt, Dávid, tisztelete jeléül ott akart áldozatot bemutatni, ahol az angyal megállt. Ezért elment, hogy megvásárolja a szérűt abból a célból, hogy oltárt építsen rajta. A tulajdonos, Arauná felajánlotta a királynak ajándékként ezt a mezőt. Dávid azonban nem fogadta el, mert nem akart ingyen áldozatot bemutatni Istennek, tudva azt, hogy az nem áldozat, amit nem a magunkéból adunk.
Ugye történt már hasonló a mi életünkben is? Tudunk-e ma áldozatot hozni a mi Urunk elébe? Manapság nem azt várja el az Úr tőlünk, hogy lemondjunk az életünkről, hanem azt kéri: tölts egy kis időt Vele, keresd az Ő akaratát, áron is vedd meg a lehetőséget, hogy lábainál legyél. Lásd meg, ha meghozod ezeket a kis áldozatokat, az Úr még több áldással fog kárpótolni téged. Ebben az ünnepi várakozásban adj hálát azért, hogy mindazt, amit jó illatú áldozatként adtál Istenednek, azt Ő többszörösen megáldotta. Imádkozz ma így: Add Uram, hogy különös áldásaidra alkalmas legyek, és tartsak ki az áldozathozatalban.

Bakos Imre

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
5 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.