2023. január 31., kedd

DÉLELŐTT | 
József fia, vagy Isten Fia?

Igehely: Jn 6:36-42; Kulcsige: Jn 6:42 „És azt kérdezték: Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennyből szálltam le?”

Szeretnél olyan személlyel találkozni, aki a mennyből jött? Vagy olyannal beszélgetni, akinek túlvilági élményei vannak? Ha tényleg természetfeletti történne körülöttük, nem is tudnánk, mit kezdeni vele. Jézus azért lett emberré, hogy testközelből jelentsen ki olyan titkokat, amit az ember másként képtelen lett volna elérni. Isten szuverén hatalma és szentsége nem teszi lehetővé, hogy az ember játékszerként viszonyuljon titkaihoz. Nem engedi, hogy Jézus természetfeletti ereje a földi tudomány, az emberi okoskodás birtokába kerüljön. Ő az Atya akarata szerint, és nem az emberek kénye-kedve szerint szolgál.
Mivel az emberek nem értik e mennyei természet titkát, és nem akarnak engedelmeskedni neki, inkább elutasítják Őt. Sokan mondják, hogy ha látom, elhiszem. Vajon így van ez még mindig? Te hogyan vélekedsz? „Láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek” – mondja Jézus. Sajnos, ha nem látják meg Istent, az Isten Fiát, akkor csak óemberi síkon vannak. A zsidóknak lepel van szemükön. „De az ő gondolkozásuk eltompult, … mivel az csak Krisztusban tűnik el” (2Kor 3:14). Te kit látsz a Názáretiben? Egy embert, történelmi személyt fedeztél fel? A József fiáig jutottál? Vagy látod-e hitszemeddel a ragyogó Krisztust, mint Péter?

Bódis László

DÉLUTÁN | 

Elfogadni Isten akaratát

Igehely: Jn 5:30 „Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem."

Micsoda kegyelem, hogy van, kitől tanulni, és példáját követni. A legkiválóbb szakemberek nem önmaguktól váltak naggyá, hanem a bennük levő szorgalom mellett az engedelmes, hűséges kitartás által. Az ókorban a tanítómester közösségben élt tanítványaival. A közösségvállalás szent, mennyei. A Szentháromság és a mennyei szentek társaságába nem érkezhetünk akárhogyan. De földi életünket sem élhetjük akárhogyan. Megváltók tanítását és jellemét tegyük magunkévá! Jézus küldetésben volt, amikor kijelentette ezeket a szavakat. Te is elhívottja vagy az Úrnak? Küldetésben vagy, mint Krisztus tanítványa? Akkor vele összhangban kell élned, cselekedned már e földi létben is. Szeretnéd így követni Krisztust? Pál apostol magáról azt mondja, hogy Krisztus rabszolgája. Tehát már nem saját akaratát követi, hanem azét, aki elhívta és elküldte a szolgálatba. Jó példa lehet ő is számunkra: „Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak” (1Kor11:1). Fel tudunk-e zárkózni ebben a sorban? Az ének írója így fogalmazott: „Magammal én már nem gondolok, a szeretet árjába hullok” (régi HH 380.).
Csak a szeretet tudja átváltoztatni akaratodat Isten akaratára. Szeretnéd? Mondd: Igen, Uram, akarom!

Bódis László

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem. Hosszú másodpercek után szem elől vesztettem a szüleimet. Nem tudtam, hol vannak. A szívem elkezdett hevesen verni, a fejemet kapkodtam egyik irányból a másikba. Amikor már a teljes kétségbeesés szélén álltam, megláttam édesapám integető kezét.