2023. június 9., péntek

DÉLELŐTT | 
Bűnbánattal és megadással Alkotónk előtt 

Igehely: Ézs 64:3-11; Kulcsige: Ézs 64:7 „Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian.”

Ahogyan tegnap is megállapítottuk, a Teremtőhöz való helyes viszonyulás az életünk alapja. A tegnapi elmélkedésben egy „megroggyant” alapon élő, és arra építkező népet láttunk. Életük zátonyra futott, mert nem volt alázat bennük. Isten ítélettel látogatta meg őket. Mostanra elérkezett a bűnbánat ideje, amikor a nép meghajlik Alkotója előtt. Megvallja, hogy a Fazekas formálja az agyagot, és nem fordítva. Isten a történelem ura. Áldó keze azok fölé hajol, akik elfogadják örök rendjét, míg ítéletével fordul a lázadó ember felé.
Elgondolkodom ma reggel azon, mennyire kell mélyre süllyednie egy népnek, egy embernek, hogy fölismerje tévedését? Persze az is lehet, hogy fölismeri, de megkeményedett, gőgös állapotában nem Istenhez kiált segítségért, hanem Őt vádolja. Eszembe jut az Úr Jézus szava: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5:3).
Azok lesznek boldogok, áldottak, akik érzik Istenre utalt állapotukat. Hogyan vagy ma reggel Isten előtt?

Csuhai József

DÉLUTÁN | 

Az evangéliumhoz méltó élet 

Igehely: Fil 1:27-30; Kulcsige: Fil 1:27 „Csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért.”

Mit jelent az evangéliumhoz méltó élet? Pál apostol azt mondja, hogy két dolgot legalább: 1. Belső szilárdság, ami a Lélekben való egységet jelenti a gyülekezet életében. Könnyen le lehet győzni egy országot, ha belső megosztottság jellemzi. Egy gyenge, neheztelésekkel teljes gyülekezet könnyű célpont a Sátánnak, viszont az egységes, jó tanításra épülő közösség erős alapot jelent, amit nem könnyű megbontani. 2. Kifelé jól látható, szilárd jellem, bizonyságtétel, ami azt jelenti, hogy a támadásokra, üldöztetésekre ne a bezárkózás, a visszahúzódás legyen a válasz. Sátán célja mindig az, hogy romboljon: belső „földrengés” által, vagy a külső „viharokkal”. Amikor Isten népe erős tud lenni bent is és kifelé is, akkor ez az üdvösség jele a tagságnak, az elkárhozás jelzése a világban élőknek. Lehet, hogy ez pillanatnyilag nehéz, de mégis kiváltságos, mert a szenvedés elhordozása, az Istennek való engedelmesség megadja azt, hogy a Lélek megnyugszik az ilyen embereken (ApCsel 5:32).
Milyen volt a mai napod? Megnyugszik rajtad Isten Lelke?

Csuhai József

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
10 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Préd 4:13-17; Kulcsige: Préd 4:13 „Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul.”

Voltunk az idősek otthonában evangelizálni. A társalkodóban nézték a tévét. Nekünk az étkezőben adtak helyet. Kimentünk, és hívogattuk őket, hogy jöjjenek az étkezőbe. Egy igen idős bácsi csak támaszkodott a botjára, és nézett maga elé. Mikor mondtam neki is, hogy jöjjön, mert az Úr Jézusról fogunk beszélni, azt mondta: „Nem megyek, nekem van.” „És mi van?” – kérdeztem. „Római katolikus.” – és továbbra is csak merev tekintettel nézett maga elé. S én hiába mondtam, hogy többről van szó, mint vallásról, ő hajthatatlan maradt.