2023. november 10., péntek

DÉLELŐTT | 
Márta

Igehely: Lk 10:38-42; Kulcsige: Lk 10:41 „Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz.”

Márta és családja szeretettel fogadta házába Jézust. Emlékszünk, mit mond az Ige azokról, akik befogadják Jézust? „Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek ...” (Jn 1:12) Nagy kiváltság a vendéglátás, mert ezáltal akár angyalokat is megvendégelhetünk. (Zsid 13:2) Amikor azonban megnyitjuk otthonunkat, van tennivaló a konyhában is, amit mi, férfiak néha elfelejtünk. Márta egyedül készítette az ételt, míg Mária a jobb részt választotta azzal, hogy leült Jézus lábaihoz. Jézus elismerte ugyan Márta szorgalmát, de rámutatott arra, hogy annál fontosabb az Ő szavát hallgatni. Az evésnél is fontosabb, hogy előbb keressük Isten országát. Szükséges a kedves nőtestvérek szorgos fáradozása, amit Isten gazdagon áldjon is meg, akár úgy is, hogy a férjek segítenek nekik. Arra viszont vigyázzunk, bele ne fáradjunk a sok munkába, hanem minden munkát örömmel, jó szívvel, Isten dicsőségére tegyünk.
Jézus kedves vendég-e a családotokban? Ő most nem testben jön el, de örül, ha olvassuk Igéjét, imádkozunk és énekkel dicsőítjük.

Simon András

DÉLUTÁN | 

Más javát kereső szeretet

Igehely: Fil 2:1-4; Kulcsige: Fil 2:3-4 „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”

Egy ifjúsági konferencián hallottam, hogy egy jól működő házasság lényege abban rejlik, mennyire vagyok kész szolgálni, vagyis adni a társamnak, és nem arra várni, hogy mennyit kapok. Néha, még akkor is, amikor azt mondjuk egymásnak, szeretlek, arra gondolunk, ez nekünk hasznunkra válik. Az önzetlen szeretet Krisztus által tud igazán kibontakozni. Pál azt írja a filippieknek, ha Krisztusban helye van a vigasztalásnak, intésnek, közösségnek, ez a lelki érettséget mutatja. A feddést, intést akkor könnyebb fogadni, ha szeretettel közlik. A közösségben helye kell legyen a vigasztalásnak és könyörületnek is. Családon belül néha elnézőbbek vagyunk egymással. A gyülekezet akkor működik jól, ha egymást Krisztusban testvérként, egy indulattal, egy érzésben, szeretettel el tudjuk hordozni. Ha önző érdekeinknek adunk teret, az biztosan rombolja a közösséget. Ezért egymást tartsuk különbnek önmagunknál és ne a magunk hasznát nézzük, hanem a közösségét. „Más javát keressed, üdvöt nyer a lelked, fel, fel a szent munkára”! (Gedeoniták 21)

Simon András

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.