2023. november 14., kedd

DÉLELŐTT | 
A mustármag és a kovász példázata

Igehely: Mt 13:31-33; Kulcsige: Mt 13:32 „Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.”

Az Úr Jézus újabb két példázattal mutatja be a mennyek országát. Talán arra gondolunk, hogy a mustármag túl kicsi, jelentéktelen, és azért nem hasonlítható Isten országához. Az Úr Jézus mégis ehhez hasonlította. Vajon Jézus tévedett volna?
Látjuk a tanítványok kis csoportját. Tele voltak hiányosságokkal és gyengeségekkel. Egyik tanítvány sem volt tudós vagy rabbi, rendkívüli képességekkel sem rendelkeztek, hisz átlagos emberek voltak, mint te és én. Valószínű, mi egészen más embereket választottunk volna. Mégis ezek az emberek lettek az újszövetségi egyház úttörő vezetői. Jézus ezzel a példázattal megmutatja nekünk, hogy ez Isten választása. Isten szándékosan választja ki a kicsiny, megvetett dolgokat, hogy megmutassa hatalmát.
A mennyek országát az Úr Jézus kovászhoz is hasonlította. Az evangélium hirdetése csendben és láthatatlanul végzi munkáját, és terjed. Ahogy a kovász egyre jobban átjárja a tésztát, ugyanez a hatása az evangélium hirdetésének is, áthatja az emberek szívét. Legyen ez így életedben is!

Szűcs Attila

DÉLUTÁN | 

Akire hallgatni kell

Igehely: 5Móz 18:9-22; Kulcsige: 5Móz 18:15 „Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr: olyat, mint én – őreá hallgassatok!”

„Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!” Ez azt jelenti, hogy osztatlan szívvel ragaszkodjunk az Úrhoz. Ha nem osztatlan a szívünk, akkor védtelenné válunk, mivel kilépünk a szövetségből. A Vele kötött szövetség pedig kizárólagos. Ez parancs Isten részéről a nép érdekében. Nem az Úrnak van erre szüksége, hanem nekünk, gyermekeinek.
Felmerül a kérdés, miért kell ezt ennyire komolyan venni? Az ördög mindig az Istenbe vetett bizalmunkat akarja megrendíteni. Ha ez sikerül, nyert ügye van, utána már bármit tehet velünk.
Ezért állította meg Isten az Ő népét. Mielőtt az ígéret földjének határát átlépték volna, előtte még ezt a komoly figyelmeztetést adta nekik.
Az Úr nem emberi módszereken keresztül, hanem prófétákon át jelenti ki akaratát. Az Urat meg lehet kérdezni, de Ő csak akkor felel, ha akarja és azt, amit Ő akar, nem amit az ember elméje diktál. A hamis prófétát nem tűri meg, megcsúfolja azzal, hogy prófétálását nem teljesíti. Ezért kerüljük a hamis prófétákat, és legyünk feddhetetlenek az Úr előtt!

Szűcs Attila

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
14 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”