2023. október 17., kedd

DÉLELŐTT | 
Isten szent népe vagyunk

Igehely: Ef 4:11-24; Kulcsige: Ef 4:17 „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.”

Pál a Szentlélek vezetése által jelenti ki igénkben, hogy mi Isten látása a Krisztus teste (gyülekezet) felől. Ő adott tanítókat, hogy tanítsák a gyülekezetet. Azért adta, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra, Krisztus testének építésére, és így tanítva / tanulva mind eljussunk a lelki nagykorúságra. Hitben megerősödött és Krisztus megismerése egységében szolgálva tartozhatunk az Ő testéhez. Másképp nem. Felelősség egy gyülekezet tagja lenni.Vagy talán könnyű egy tag lenni felelősség nélkül? Pal apostol beszél a pogány életszínvonal vágyáról, ami nagyon sok közösségi egységet megront. Pogány hiábavaló gondolkodásmód, elidegenülés az Istennek tetsző élettől (17-18. v.) Aztán a 19. vers ki kell hogy nyissa a szemünket, hogy mit ne tegyünk. Szörnyű belegondolni is, hogy vágyaink, erkölcsi érzékünk, nyereségvágyunk mennyi falat emel körülöttünk. Harcoljunk ezek ellen! Csak így lehetünk Krisztus teste egységének építői. Ne feledjük, hogyha valamit nem építünk, akkor romboljuk. Öltözzük fel az új embert, mert az tetszik Istennek!

Módi Tamás

DÉLUTÁN | 

Halált szülő kívánság

Igehely: Jak 1:12-16; Kulcsige: Jak 1:13-14 „Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.”

Milyen lehet az a kívánság, ami halált szül? Gondolhatunk olyan dolgokra, amik tényleg a halálba visznek, mint például a drogfogyasztás, vezetés ittas állapotban, vagy akár ha túl sokat akarunk és ezért olyan dolgokat vállalunk be, amelyek tönkreteszik egészségünket. Mindegyik lehet előbb vagy utóbb halálos. Ha megnézzük, Isten hogyan vélekedik a mi kívánságainkról, akkor azt vesszük észre, hogy minden kívánságunk lehet bűnös és halálos (lásd Róm 6:23). Ezt látjuk először Ádám és Éva életében. Amikor meglátta, megkívánta, majd adott férjének is, és meghaltak. Mennyire mulandóva teszi a bűn az embert! Ott van benne a magja: bűnben születtem, bűnben melengetett az anyám (Zsolt 51:7). Most is ezt látjuk: a bűn teljesen kiégeti az emberből azt a jót, amit Isten belehelyezett. Ott van bennünk a gonosz kívánság. Tegyünk róla, hogy ne kapjon bűnös talajt életünkben, hogy megfoganva nagyra nőjön. Ne édesgessük, hanem legyen ott Isten Igéje és vegyük észre, hogy Szentlelke figyelmeztet: ne tedd! Harcolj ellene! Isten adjon erőt hozzá.

Módi Tamás

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
4 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”