2023. október 2., hétfő

DÉLELŐTT | 
A bölcsesség több, mint élettapasztalat

Igehely: Jób 12:7-20; Kulcsige: Jób 12:13 „Istené a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem.”

A szomszédom elvitte gyermekét természetgyógyászhoz, de a gyermek állapota még rosszabb lett. Azóta már megggyógyult, de sokat kellett érte imádkozni.
Napjainkban hatalmas a tanácstalanság, és igen sok az okoskodó, a mindent megmondó ember. Bajban az emberek rohannak fűhöz-fához, de nem az Istenhez. „Nem engem hívtál segítségül... nem engem dicsőítettél...” (Ézs 43:22-23). Egy vallásos barátom mondta, hogy ha nem lenne semmilyen tanácsadás, csak a Biblia, abból meg lehetne tanulni, hogy hogyan kell élni, dolgozni, gyermeket nevelni. Jób pátriárka ismerte az Istent. Bár ő sem kapott mindenre választ, tudta, hogy csak az Istentől van a bölcsesség és a hatalom, övé a tanács és az értelem (13.v.). Elmondja, hogy a természettől is lehet tanulni, de a természet is Istenre mutat! „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny” (Zsolt 19:2).
Mindezt látva, mit tehet a hívő ember? Csak leborul, és áldja Istent az énekíróval: „Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott te szent legyen szavad, ha látom én sok milljó alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egymagad! A szívem áld, és hála tölti el, mily nagy vagy te, mily nagy vagy te!” (HH 541.)

Dóczé Bálint

DÉLUTÁN | 

Elviszlek benneteket a Sionra! 

Igehely: Jer 3:14-18; Kulcsige: Jer 3:14 „Térjetek meg, elpártolt fiaim – így szól az Úr –, mert én vagyok a ti Uratok! Kiválasztok közületek városonként egyet, nemzetségenként kettőt, és elviszlek benneteket a Sionra.”

Történt egyszer, hogy az Úr Jézus maga mellé vette három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost. Felvitte őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17:1-4). Bizonyára minden kedves olvasónak ismert ez a történet. Talán még irigyeljük is a három tanítványt ezért a csodálatos élményért. Nem kell irigykedni, nekünk is lehet hasonló élményünk. Mai igénkben nekünk is mondja az Úr: „Gyertek, fiaim, elviszlek benneteket a Sionra!” Nem kell nekünk ma földrajzilag valami csodálatos hegyet vagy helyet keresnünk. Az a hely, ahol vagy, teljesen jó. Az Úr Jézus elmondja a samáriai asszonynak, hogy nem a hely a fontos: „de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát!” (Jn 4:23). 
Talán egy fárasztó nap után vagy. Borulj le az Úr előtt, s ott ahol vagy, megtapasztalod azt, amit Péter mondott: Uram, jó nekünk itt lennünk! Mondjuk az énekíróval: „Emelj, Uram, mind közelebb, hit által vond a lelkemet, irányítsd minden léptemet, emelj magasba engemet!”

Dóczé Bálint 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
2 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Ef 5:1–14; Kulcsige: Ef 5:9 „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Elgondolkodtam rajta, mit is jelent Isten követőjének lenni? Gyermekeinket látva, akik akarva, akaratlanul is, de utánoznak minket, szülőket, valahogy így kellene nekünk is, hívőknek az Úr Jézust leutánozni. Úgy, hogy szeretjük embertársainkat (mert ő előbb szeretett minket), és közben tartózkodunk a gonosztól. Ha világosságban járunk (ő maga a Világosság), az ő fényében, akkor az ő követésének, utánzásának gyümölcsei láthatóvá kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan krisztusi jellemvonások, mint jóság, igazság, egyenesség, amiről az Ige ír, jellemzik-e életünket? Kiviláglanak-e?