2023. október 22., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Gyülekezetben megnyugszik a szívünk

Igehely: Mt 6:24-33; Kulcsige: Mt 6:33 „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

A Hegyi Beszéd egyik legemlékezetesebb üzenete áll ma előttünk. Életünk folyamán formálódik a személyiségünk, megtanulunk „jól” gondolkozni, élni, de önmagunkban képtelenek vagyunk rá, hogy felelősen, és mégis nyugalommal éljünk. Az Úr Jézus egy mondatba összefoglalva megmondja a helyes utat, és hozzákapcsol egy nagyszerű ígéretet. Életünkben az első: „Keressétek Isten országát és igazságát!” A ráadás: Megadatik az élet, az étel, az ital, a ruházat, minden, amire szükségünk van. Egyben megadatik az aggódás nélküli létezés öröme, a hit nyugalma, mert az Úr naponként, sőt percenként üzen a természet, a bennünket körülvevő világ által. Isten táplálja a madarakat – és fennmaradnak évezredeken keresztül. Őket látva az Úr hangját hallhatjuk. „Ne aggódj!”. Isten öltözteti a mezei liliomokat. Színpompás ruhájukat látva az Úr megnyugtat: „Rólad is gondolkodom!”. Ha a mammon lesz isteneddé, akkor keserves, görcsös ragaszkodás tölti be a napjaidat, félelem, rettegés, aggodalmaskodás. Sokat ígér, de megmételyezi az életed, és rabjává tesz a földi dolgoknak.
Az Úr előremutat, célt ad, éltető értelmet, és azt mondja: „Keresd!”. Megtalálod! Megadatik. Ma is megtalálhatjuk a békességet. Vedd észre a mező füvét, a liliomokat (talán ősszel is maradt még üzenete számodra), és annak éltető szépségét, de a mulandóságát is látva, gyere az Úrhoz! Életed mulandó, de az Örökkévaló törődik veled, betölt igazságával, ellát minden szükségessel. Ha az égre tekintesz, madarak köröznek, élnek, esznek, énekelnek, és nem aggódnak a holnap felől. A mennyei Atya gondoskodik róluk. Nincs saját éléskamrájuk, de van Teremtőjük. Ő táplálja őket – minden nap. A mi éléskamránk, fagyasztónk tele van, mégis aggódunk? Miért?
Jézus szava szerint aggódó ember nem hisz Istennek, nem bízik az Ő ígéretében. Az élő hit szempontjából: pogány. Mammon-isten szolgája.
A mai Ige – miközben bátorít – meg is ítélhet.
Vajon kihez tartozunk? Ha az Úré vagy, légy bizonyságtevő a nyugalmaddal, hiteddel, bizalmaddal, hogy a körülötted élők megkérdezzék az okát. Aztán beszélhetsz a gazdag Istenről, Aki által boldog életed van!

Mészáros Kornél

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Adjuk át magunkat és élvezzük Isten felfrissítő jelenlétét! – Ézs 25:3-4

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Az Istennel való beszélgetés leckéje – Lk 11:1-13

DÉLUTÁN | 

Meg ne szégyenüljünk eljövetelekor

Igehely: 1Jn 2:24-29; Kulcsige: 1Jn 2:28 „És most, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.”

Ma délelőtt már együtt gondolkoztunk a földi életről, amelyben az Úr gondot visel rólunk. János apostol által az Úr megadja a belső tartalmi kérdésekben is az útmutatást: Légy figyelmes, befogadó, megőrző igehallgató! Modern világunk felszínessé tesz bennünket, még az igehallgatásban is. Hallottam, továbbmegyek, hatásokra emlékszem, de a lényeg gyakran nem marad meg. Gyermekkoromban megszámlálhatatlan aranymondást tanultunk a Bibliából. Teológus koromban a görög memoriterekkel lelkesített Dr. Páth Géza testvér bennünket, amely nem csupán nyelvgyakorlás volt, hanem máig megmaradó üzenet is. Mostanában már unokáimat lelkesítem, hogy tanuljanak meg sok-sok bibliaverset, mert szükségük lesz még rá.
Miről is szól az Ige, az ígéret? A legfőbb üzenete az Úrnak, hogy örök életünk van, Jézus Krisztus által. Ez túlmutat minden evilági dolgon, és az Úr kegyelméből kapott ajándék beragyogja az egész utat. Az Ő igazsága az út, amelyen járunk, és Ő tesz képessé arra, hogy a megismert és befogadott igazságtól senki és semmi se tudjon eltántorítani.
Lesznek/vannak megtévesztési szándékok, cseles módszerek, amelyek szeretnék elterelni figyelmünket a helyes útról, hogy aztán a kísértő gúnyosan örvendezzen az elbukott ember kudarca fölött.
Ugye megkaptad az Úrtól a bizonyosságot, a megkenetés olaját, amely átjárja az értelmedet, az érzelmeidet, az egész életed, hogy az Ő védelmét hordozd magadon? Ugye odaszántad az életed, a gondolataidat, az ismeretedet, az igazságodat, az utadat neki?
Ha még nem tetted meg, itt a kínálkozó alkalom, és ki tudja, hogy meddig hozhatod meg az életre, az örök életre szóló döntésedet.
Maradjatok meg Őbenne, és készüljetek a nagy találkozásra, mert amint ígérte, megjelenik, és megállunk előtte. Megállunk és várakozunk. Némelyek félelemmel, bizonytalankodva, hogy vajon mi is lesz, mit fog mondani, mi a jövő, de akik megmaradunk benne, bizalommal tekinthetünk Őreá. Nem fogjuk kerülni a tekintetét, hanem őszinte, alázatos bizalommal jelezzük, hogy megérkeztünk, hazaértünk. És ő kitárja az út végén a menny kapuját: Jöjjetek Atyám áldottai!

Mészáros Kornél

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
8 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”